Lokalt arbete med ansvarsfulla investeringar

Lokalt arbete med ansvarsfulla investeringar

Så arbetar vi med ansvarsfulla investeringar

Här beskrivs hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar lokalt i förvaltningen av våra kunders försäkringspremier. Våra kunder är också våra ägare och det övergripande förvaltningsmålet är att långsiktigt skapa största möjliga värde för dem. Investeringsportföljen kan bidra till både finansiella, miljömässiga och sociala värden. En långsiktig målsättning i förvaltningen är därför att bidra till hållbart värdeskapande i alla dess dimensioner.

Som ett av 23 självständiga länsförsäkringsbolag äger vi, tillsammans med övriga bolag, gemensamt bolaget Länsförsäkringar AB vilket har i uppdrag att driva LF-gruppens (koncernens) gemensamma intressen och utvecklingsarbete. Arbetet med ansvarsfulla investeringar bedrivs således, utöver hos oss på bolagsnivå, även på koncernivå för hela LF-gruppen. Förflyttningar inom området utvecklas och förankras inom gruppen. Därigenom säkerställs att länsförsäkringsbolagens arbete med ansvarsfulla investeringar är harmoniserat och att likvärdiga syn- och arbetssätt tillämpas i förvaltningen.

Utgångspunkten för arbetet, lokalt likväl som inom LF-gruppen, är FNs Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och FNs Principer för ansvarsfullt företagande (FN Global Compact). Läs mer om våra styrdokument och rapporter inom området nedan.