Vår klimatsmarta vision

Länsförsäkringar AB har fattat beslut om en klimatsmart vision som för förvaltningen innebär att egna portföljer och fonder som helhet, inom ramen för fastställda förvaltningsmål, ska vara i linje med Parisavtalet och bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C år 2030.

I praktiken innebär det bland annat att vi avser:

  • Välja in de mest klimateffektiva bolagen, per sektor.
  • Undvika de största utsläpparna av växthusgaser, i de mest relevanta sektorerna.
  • Stödja bolag som påbörjat omställning av verksamheten, exempelvis genom skifte från fossil energi till förnyelsebar energi.
  • Identifiera och investera i innehav med positiv klimateffekt.
  • Aktivt påverka bolag, i egen regi och tillsammans med andra investerare, att sätta vetenskapligt grundade utsläppsmål och successivt utveckla sin verksamhet i linje med Parisavtalets mål.
  • Rapportera egna portföljers och fonders klimatpåverkan, nytta och successiva förflyttningar mot visionen om att vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till max 1,5˚C.

Relaterade pressmeddelanden

  • Länsförsäkringar utesluter olje- och gasbolag verksamma inom prospektering och utvinning, 2020-11 (länk).
  • Omställnings- och exkluderingskriterier del av Länsförsäkringars klimatsmarta vision, 2020-03 (länk).
  • Mycket starkt år för Länsförsäkringars liv- och pensionsverksamhet, 2020-02 (länk).
  • Länsförsäkringar plockar bort kol från investeringarna, 2019-10 (länk).