Hållbarhet & forskning
Hållbarhet & forskning

Hållbarhet & forskning

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet - en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet

Länsförsäkringar Stockholm vill vara ett av de företag som framgångsrikt bygger sina affärer runt omställningen till ett hållbart samhälle. Vårt mål är att 2030 ha ett positivt avtryck på klimat, miljö och samhälle. Som finansiell aktör kan vi göra störst skillnad genom att agera hållbart när vi väljer leverantörer, när vi placerar pengar, när vi reglerar skador, när vi förebygger skador och när vi utformar vårt kunderbjudande. Det är inom dessa områden vi har vårt fokus inom hållbarhet.