Så bidrar vi till FN globala mål

Så bidrar vi till FN globala mål

Vårt hållbarhetsarbete har en tydlig förankring i FN:s mål för en hållbar värld, Agenda 2030. Vi fokuserar på de tre mål där vi bedömer att vi som finansiell aktör har störst möjlighet att bidra och göra skillnad:

 1. Mål 13 Bekämpa klimatförändringen

  Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och riskerar att leda till en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader. Länsförsäkringar Stockholm har antagit ett ambitiöst mål för vår kapitalförvaltning som innebär att vår investeringsportfölj ska vara i linje med 1,5 graders målet redan år 2030.

  Vidare arbetar vi med att öka kunskapen och medvetenheten hos våra kunder genom att erbjuda hållbara alternativ. Det kan handla om allt från hållbarhetsinriktade fonder i vår bankaffär till att erbjuda hållbara metoder för reparation vid återställandet av en skada.

 2. Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

  Jordens resurser är begränsade och vi konsumerar idag långt mer än vad vår planet klarar av. Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändig för att vi ska ha en chans att tillgodose kommande generationers behov. Varje skada som Länsförsäkringar Stockholm kan bidra till att förhindra leder på olika sätt till en minskad konsumtion.

  Genom att förutspå och föregå hjälper vi dagligen våra kunder att undvika skador. Om olyckan ändå skulle vara framme förstärker vi arbetet med att arbeta cirkulärt i vår skadereglering.

   

 3. Mål 3 Hälsa och välbefinnande

  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Vi bidrar till forskning kring hälsa och trafikolyckor, erbjuder förebyggande hälsotjänster och rehabilitering, jobbar skadeförebyggande för att minska antalet trafikolyckor och vi arbetar aktivt för en god hälsa hos våra medarbetare.