Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Stockholm

Vi deltar i kampen för ett friskare Östersjön

I stort sett alla som bor i Stockholms-regionen har upplevt Stockholms unika skärgård och har positiva upplevelser kopplade till världens vackraste innanhav. Vi är engagerade i arbetet med att rädda Östersjön och när Stiftelsen Hållbara Hav bildades den 16 december 2015 var Länsförsäkringar Stockholm en av stiftelsebildarna. 

S:t Eriks-Cupen och Grönt Kort - för Fair Play

Fotbollslag i SAnkt Eriks-Cupen

Ungdomsfotbollen skapar ovärderliga möten mellan människor från olika bakgrund i hela länet. Med Grönt kort för fair play ville vi uppmärksamma allt schysst som sker i de mötena. Ungdomarna kan visa vägen till mer respekt, på fotbollsplanen i synnerhet, och i Stockholm i allmänhet. 

Vi stödjer Fryshuset i deras arbete med ungdomar

Skejtare i ramp

Inget barn förtjänar att stå utan bostad, utsättas för missbrukande föräldrar eller aldrig få möjlighet att hitta något det brinner för. Tillsammans med Fryshuset hjälper vi unga att få en andra chans samtidigt som vi lär oss själva om hur man förebygger utanförskap.  

Reflexvästar till förskolor

Reflexväst

Ett sätt att minska riskerna i trafiken för barn är att använda reflexvästar. Därför delar Länsförsäkringar Stockholm ut reflexvästar till förskolor i länet. 

Sponsring

Pojke med boll

Länsförsäkringar Stockholm sponsrar föreningar och lag i Stockholms län. Vi inriktar oss på barn- och ungdomsverksamhet. 

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond