Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

I hållbarhetsredovisningen redovisar vi hur vi på Länsförsärkingar Stockholm rört oss inom våra prioriterade hållbarhetsfrågor under året.

Vi redovisar enligt en global redovisningsstandard som heter GRI (Global Reporting Initiative). Detta är idag den vanligaste redovisningsstandarden och används av flera stora bolag. Syftet med att redovisa enligt en standard är att göra det enkelt för dig som läsare att jämföra hållbarhetsrapporter mellan olika företag.

Hållbarhetsredovisningar Länsförsäkringar Stockholm