Sjuk eller skadad på resan?

Tråkigt att bli sjuk på semestern. Har du eller någon i familjen drabbats av allvarlig skada eller sjukdom utomlands och behöver läggas in på sjukhus för vård kontaktar du SOS International +46 8 670 40 00 oavsett tid på dygnet.

Sjuk eller skadad på resan?

Kontakta alltid SOS International vid en större skada eller sjukdom. Det kan till exempel handla om en operation, ett benbrott som måste gipsas eller om du måste resa hem. Ring direkt på +4686704000

Vid mindre allvarliga fall kan du kontakta närmaste doktor på vistelseorten för vård. Du hittar närmaste vårdgivare i appen. Vi godkänner i dessa fall inte läkarbesök via digitala vårdgivare. Det är viktigt att du ser till att alla läkarbesök blir noga dokumenterade.

Anmäl skada på resa

Tänk på att ha läkarintyg, kvitton på egna utlägg och resehandlingar framför dig när du anmäler skadan till oss. Du kan enkelt anmäla skadan på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. Du kan även ringa till oss och anmäla din skada.

Har du varit i kontakt med SOS kan du redan ha fått ett brev med information från oss.

Till skadeanmälan

Viktigt att tänka på

  • Spara alla handlingar och kvitton på utlägg som du vill ha ersättning för.
  • Sök vård för sjukdomen eller olycksfallet från första dagen den inträffar.
  • Be om läkarintyg där det tydligt framgår diagnos, läkarens ordination om vila med mera.
  • Ta fram ditt försäkringsnummer som du hittar i appen.

Hur gäller min hemförsäkring om jag blir sjuk utomlands?

Reseskyddet i hemförsäkringen betalar bland annat nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård och resor till följd av akut sjukdom eller olycksfall du drabbas av under resan. Det gäller också kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär med upp till 5 000 kronor.

Du betalar en del av kostnaden som självrisk. Beloppet framgår av ditt försäkringsbrev.

Läs mer om reseförsäkring