Sjukförsäkring för företag

Trygghet vid långvarig sjukdom

Ge dig och dina anställda trygghet på arbetet

Vi har gjort det enklare för dig att sköta ditt företag. Hos oss får du på ett smidigt sätt hjälp med ekonomi och försäkring så att du får mer tid över till annat. Tillsammans med dig hittar vi en lösning för ditt företag.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om sjukförsäkring

Att vara sjuk är ofta även en ekonomisk påfrestning med kännbart inkomstbortfall. Med en sjukförsäkring täcker du upp en del av inkomstbortfallet.

Vår sjukförsäkring är en gruppförsäkring och grundar sig på ett gruppavtal mellan företaget du äger eller arbetar på och oss. 

Är du även intresserad av snabb sjukvård för dig och dina anställda? Se vår sjukvårdsförsäkring för företag.

 


Så här gäller försäkringen

I vår gruppförsäkring erbjuder vi sjukförsäkring i tre kompletterande delar som kan köpas var för sig:

  • Månatlig sjukförsäkring – ger vid minst 25 procents arbetsoförmåga en månadsvis ersättning i längst tre år efter 90 dagars karens.
  • Sjukkapitalförsäkring – ger ett engångsbelopp efter tre års arbetsoförmåga till minst 50 procent. Ersättningen beräknas på valt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter per år från 46 års ålder men det blir aldrig lägre än 25 procent.
  • Diagnosförsäkring – ger en engångssumma på ett prisbasbelopp om man drabbas av någon av de sjukdomar som ingår, som till exempel stroke, cancer och hjärtinfarkt. Ersättningen betalas 30 dagar efter fastställd diagnos. Alla diagnoser som ingår finns i för- och efterköpsinformationen.

Kort fakta om försäkringen

  • Lägsta ålder för att teckna försäkringen är 16 år och högsta ålder 63 år.
  • Karenstiden är 90 dagar för den månatliga sjukförsäkringen.
  • Den månatliga sjukersättningen betalas sammanlagt under 3 år eller till utgången av den kalendermånad du fyller 67 år.
  • Från och med den försäkringsperiod du fyller 46 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år.
  • Diagnosförsäkring innebär att ett prisbasbelopp betalas ut om du får en namngiven diagnos fastställd.

Om du har en sjukförsäkring kopplat till din tjänstepension gäller andra villkor.

Läs mer här


Villkor, förköpsinformation & blanketter

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Förköpsinformation och blanketter

Här har vi samlat all förköpsinformation, villkor, prislistor och ansökningsblanketter etc. som du har nytta av.