Vad är skillnaden mellan sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring?

Det finns två olika slags försäkringar för dig som vill ha ett bättre skydd om du blir sjuk. Det är viktigt att reda ut skillnaden så att du får rätt försäkringsskydd för dig.

Sjukvårdsförsäkring för snabbare vård

Sjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till vård och är ett komplement till den offentliga sjukvården. Du får direkt träffa en specialistläkare inom sju dagar och utan remiss, så att du snabbt ska kunna komma tillbaka till arbetet. Inom den offentliga vården är du garanterad att träffa specialistläkare först inom 90 dagar.

Det ingår också flera hälsofrämjande tjänster för att du ska hålla dig frisk och rehabilitering efter sjukdom eller skada. 

Sjukförsäkring för ersättning vid längre sjukfrånvaro

Det skiljer sig från sjukförsäkringen som är en ekonomisk försäkring. Den ger ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning och ersätter dig för förlorad arbetsinkomst.

Efter 90 dagar får du en begränsad ersättning från Försäkringskassan, här blir sjukförsäkringen ett viktigt tillägg som täcker upp en del av inkomstbortfallet.