Sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring - vad är skillnaden?

Det finns två olika försäkringar som är lätt att förväxla - sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. En sjukförsäkring ersätter inkomstbortfall medan en sjukvårdsförsäkring ger dig snabbare vård och tillgång till hälsofrämjande tjänster.

Sjukvårdsförsäkringen ger snabbare vård

Sjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till vård och är ett komplement till den offentliga sjukvården. Du får direkt träffa en specialistläkare inom sju dagar och utan remiss, så att du snabbt ska kunna komma tillbaka till arbetet. Inom den offentliga vården är du garanterad att träffa specialistläkare först inom 90 dagar.

Det ingår också flera hälsofrämjande tjänster för att du ska hålla dig frisk och rehabilitering efter sjukdom eller skada. 

Sjukförsäkring ger ersättning vid längre sjukfrånvaro

En sjukförsäkring är en ekonomisk försäkring. Den ger ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning och ersätter dig för förlorad arbetsinkomst.

Efter 90 dagar får du en begränsad ersättning från Försäkringskassan, här blir sjukförsäkringen ett viktigt tillägg som täcker upp en del av inkomstbortfallet.