Ansvarsfulla investeringar

Våra investeringar avser bidra både till långsiktigt värdeskapande, klimatsmart vision och hållbarhetsmål.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Ansvarsfulla investeringar inom länsförsäkringsgruppen

Ansvarsfulla investeringar är centralt vid förvaltning av kapital inom länsförsäkringsgruppen för att både skapa största möjliga värde och bidra till hållbarhetsmål. Länsförsäkringar ABs övergripande arbets- och synsätt inom ansvarsfulla investeringar presenteras här. Undertill finns hänvisningar till dotterbolagens (inom Länsförsäkringar AB) arbete och hållbarhetsrelaterade upplysningar för de olika förvaltningsformerna, samt information om de lokala länsförsäkringsbolagens arbete. 

 

 

Så bedrivs arbetet med ansvarsfulla investeringar inom de olika bolagen