Ansvarsfulla investeringar

Samarbeten och initiativ

Vi samarbetar med andra investerare för att påverka bolag att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Vi har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Det här gör vi för att leva upp till dem.

Våra ställningstaganden

Vi tar tydlig ställning inom områdena internationella normer, affärsetik, tobak, vapen och fossila bränslen.

Genomlysning och dialog

Så här följer vi upp om bolag vi investerat i bryter mot hållbarhetskrav.

Dialoginitiativ

Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar vi i förebyggande dialoger med bolagen.

Hållbarhetshänsyn i våra val av fonder

Så arbetar vi med val och uppföljning av våra fondförvaltare.

Rapporter inom området och policy för ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsarbetet i våra egna förvaltade fonder och hur vår ägarstyrning går till.

Gröna obligationer

Länsförsäkringar Liv, SAK och Fondliv investerar i gröna obligationer. Se utvecklingen av vårt innehav.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.