Årsbesked 2021 - Traditionell förvaltning

I traditionell förvaltning, Nya Trad och Gamla Trad, sköter Länsförsäkringar Liv placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället.

Avkastning 2021

Den genomsnittliga återbäringsräntan för 2021 har varit 13,8 procent för Nya Trad och 11,3 procent för Gamla Trad.
I oktober tilldelades en extra återbäringsränta med engångseffekt på 7 procent för både Nya Trad och Gamla Trad som ingår i den genomsnittliga återbäringsräntan.

Vill du läsa mer detaljerat om återbäringsräntan per månad hänvisar vi till frågor och svar nedan.

Så fungerar traditionell förvaltning

Ditt sparande med traditionell förvaltning har två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital (värdet av ditt sparande).
Om försäkringskapitalet är högre än det garanterade värdet uppstår en återbäringsdel.
Återbäringsdelen kan både öka och minska. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas först i samband vid varje utbetalning.

Tips

Du som har ett pensionssparande med Gamla Trad kan ändra villkor till vår traditionella förvaltning, Nya Trad. Där är förutsättningarna för värdetillväxt bättre.

Läs mer om erbjudandet

Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked.

Vanliga frågor och svar om traditionell förvaltning