Årsbesked 2020 - Traditionell förvaltning

I traditionell förvaltning sköter Länsförsäkringar Liv placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. 

Nivån på utbetalningen kan öka med återbäring om avkastningen över tid varit högre än den som vi antagit i beräkningen för det avtalade beloppet. Återbäringsdelen kan både öka och minska. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas först i samband vid varje utbetalning.

Du som har ett pensionssparande med traditionell förvaltning – Gamla Trad - kan ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad. Där är förutsättningarna för värdetillväxt bättre.


Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked.

Vanliga frågor och svar om traditionell förvaltning

 • Försäkringar

  Nya Trad har haft en genomsnittlig återbäringsränta på 1,6 %.
  Från 1 januari till 31 mars var den 4 %.
  Från var 1 april till 30 september var den 0 %.
  Från 1 oktober till 30 november var den 2 %.
  Från 1 december till 31 december var den 3 %.

  Gamla Trad har haft en genomsnittlig återbäringsränta på 1,3 %.
  Från 1 januari till 31 mars var den 3 %.
  Från var 1 april till 30 september var den 0 %.
  Från 1 oktober till 31 december var den 2 %.


  Hjälpte det här svaret dig? 13 av 16 har fått hjälp av svaret