Årsbesked 2020 - Nya Världen

I traditionell förvaltning sköter Länsförsäkringar Liv placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. 

Byt till Nya Trad

Du som har ett pensionssparande i Nya Världen kan flytta sparandet till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad. Där blir värdeutvecklingen jämnare och avgifterna lägre.

Läs mer om erbjudandet

Mer om Nya Världen-förvaltning

Hur fungerar Nya Världen?

Du är alltid garanterad att få tillbaka de pengar du har satt in, med avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan är 0 procent. Sparandet placeras normalt till
70 procent i aktier och till 30 procent i räntebärande tillgångar. Värdet på ditt sparande i Nya Världen varierar dagligen med marknadsvärdet på placeringarna.

Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked. 

Frågor och svar om Nya Världen-förvaltning

  • Försäkringar

    Försäkringskapitalets värde består av årets inbetalningar och avkastning, minskat med avgifter för administration, försäkringsskydd samt garantiavgift och avkastningsskatt.


    Hjälpte det här svaret dig? 1 av 5 har fått hjälp av svaret
  • Försäkringar

    Det garanterade värdet består av inbetalningar minskat med de kostnader för administration, försäkringsskydd och den avkastningsskatt som vi räknade med när försäkringen tecknandes. Sammantaget uppgår de antagna avgifterna och skatten till 0,5 procent per år.


    Hjälpte det här svaret dig? 2 av 3 har fått hjälp av svaret