Årsbesked 2021 - Nya Världen

I traditionell förvaltning sköter Länsförsäkringar Liv placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. 

Avkastning 2021

Avkastningsräntan för Nya Världen 2021 har varit 21,3 procent.

Under 2021 har placeringen i aktier på tillväxtmarknader som Kina och Indien tagits bort. I stället har andelen aktier i Sverige och andra utvecklade marknader som USA och Europa ökat. Det innebär att möjligheten till en bra värdeutveckling bedöms bli bättre och att placeringarna blir mer hållbarhetsinriktade.

Hur fungerar Nya Världen?

Du är alltid garanterad att få tillbaka de pengar du har satt in, med avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan är 0 procent. Sparandet placeras normalt till
70 procent i aktier och till 30 procent i räntebärande tillgångar. Värdet på ditt sparande i Nya Världen varierar dagligen med marknadsvärdet på placeringarna.

Läs mer om Nya Världen

Tips

Du som har ett pensionssparande i Nya Världen kan flytta sparandet till vår traditionella förvaltning, Nya Trad. Där blir värdeutvecklingen jämnare och avgifterna lägre.

Läs mer om erbjudandet

Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked.

Frågor och svar om Nya Världen-förvaltning