Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

Årsöversikt i sammandrag 2019

2019 i korthet:

 • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 5 567 (609) Mkr.
 • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Liv uppgick till 114 (109) Mdkr.
 • Konsolideringsgraden för Nya Trad uppgick till 112 (105) procent och för Gamla Trad till 131 (124) procent.
 • Kapitalkvoten mätt enligt Solvens II uppgick till 211 (200) procent.
 • Kapitalavkastningen för Nya Trad uppgick till 14,9 (-0,6) procent och för Gamla Trad till 6,9 (0,9) procent.

Uppgifter inom parantes avser helår 2018.

Läs hela länsförsäkringsgruppens Årsöversikt, där resultatet för Länsförsäkringar Liv ingår (pdf)

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information

 • Nyckeltalsrapport Q4 2019
 • Finansiella rapporter
 •  
 • Livförsäkring

 • Fakta

         
  Förvaltat kapital  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
  Nya Trad 24,9 Mdkr 24,5 Mdkr 23,4 Mdkr 21,8 Mdkr
  Gamla Trad 78,2 Mdkr 77,9 Mdkr 77,0 Mdkr 76,6 Mdkr
  Nya Världen 10,3 Mdkr 10,3 Mdkr 10,3 Mdkr 9,9 Mdkr
           
  Totalavkastning, från årets början 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
  Nya Trad 12,0% 9,5% 5,6% -0,6%
  Gamla Trad 7,1% 5,1% 2,2% 0,9%
  Nya Världen 13,3% 11,3% 8,8% -7,8%
           
  Återbäringsränta  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
  Nya Trad* 3% 3% 3% 5%
  Gamla Trad 3% 3% 3% 3%
  * Återbäringsräntan i Nya Trad höjdes till 4 procent 2019-11-01        
  Konsolideringsgrad  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
  Nya Trad 116% 114% 111% 105%
  Gamla Trad 131% 128% 127% 124%
           
  Kapitalkvot  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
  Länsförsäkringar Liv 200% 211% 207% 200%

  Aktuella placeringsportföljer

 • Traditionell förvaltning

 • 2019-09-30

 •  Fördelning
    Nya Trad, % Gamla Trad, %
  Räntebärande   55 % 85 %
  Aktier  33 % 5 %
  Alternativa investeringar 7 % 6 %
  Fastigheter  5 % 4 %

  Nya Världen

 • 2019-09-30
 •  Fördelning
    %
  Räntebärande   34 %
  Aktier  66 %
  Varav amerikanska aktier 21 %
  Varav svenska aktier 10 %
  Varav europeiska aktier 15 %
  Varav japanska aktier   5 %
  Varav asiatiska aktier 5 %
  Varav tillväxtmarknadsaktier 10 %

  Solvens rapportering

 • Rapport om solvens och finansiell ställning

 • Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

  Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

  Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

 • Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, per den 31 december 2018.
  Kapitalbas 23 485 Mkr
  Kapitalkrav 11 742 Mkr
  Kapitalkvot 200 %

  Om Länsförsäkringar Liv

 • Länsförsäkringar Liv förvaltar totalt 109 miljarder kronor fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar kvar hos bolagets kunder.
 • Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.
 •  
 • Mer information

 • Läs mer om Länsförsäkringar Liv
 • Finansiella rapporter
 • Hållbarhet inom Länsförsäkringar Liv
 • Mer om hur traditionell förvaltning fungerar

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00