Ansvarsfulla investeringar

Hållbara placeringar

Fonder med fokus på hållbarhet och klimat

Länsförsäkringar erbjuder flera hållbara och klimatsmarta fonder som finns tillgängliga i fondutbudet för dig som kund. Därtill har Länsförsäkringar investerat i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog.

Samarbeten och initiativ

Vi deltar i flera initiativ som syftar till att visa vårt ställningstagande som investerare och som möjliggör samarbete med andra investerare i syfte att påverka bolag att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar AB har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och ett arbete pågår fortlöpande för att implementera PRIs sex principer i förvaltningen.

Våra ställningstaganden

Ta del av Länsförsäkringar AB:s ställningstaganden inom områdena internationella normer, affärsetik, tobak, kontroversiella vapen och fossila bränslen.

Genomlysning och dialog

Via innehav i aktier och företagsobligationer har Länsförsäkringar AB investeringar i ett stort antal bolag. Som en del av arbetet med ansvarsfulla investeringar tillämpar vi hållbarhetsgenomlysning på denna typ av innehav i syfte att identifiera bolag som eventuellt är involverade i överträdelser inom hållbarhetsområdet.

Exkluderade bolag och omställningsbolag

Länsförsäkringar AB har hållbarhetsrelaterade exkluderingskriterier som tillämpas vid direktinvesteringar i förvaltningen av egna portföljer och fonder. Kriterierna resulterar i en lista över bolag som utesluts från vårt investeringsuniversum.

Dialoginitiativ

Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar Länsförsäkringar i förebyggande påverkansdialoger med bolag.

Hållbarhetshänsyn i våra val av fonder

Länsförsäkringar AB tar ansvar i vårt val och uppföljning av våra fondförvaltare. Vi tar bort de fonder som inte når upp till våra krav.

Rapporter inom området och policy för ansvarsfulla investeringar

Här redovisas hållbarhetsarbetet i våra egna förvaltade fonder samt hur Länsförsäkringar utövar ägarstyrning.

Gröna obligationer

Länsförsäkringar Liv, SAK och Fondliv investerar i gröna obligationer. Dessa investeringar förvaltas av Kapitalförvaltningen via egna direktinvesteringar, skräddarsydda externa mandat eller via fonder.

Gröna obligationer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.