Ansvarsfulla investeringar

Samarbeten och initiativ

Vi samarbetar med andra investerare för att påverka bolag att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Vi har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Det här gör vi för att leva upp till dem.

Våra ställningstaganden

Ta del av Länsförsäkringar AB:s ställningstaganden inom områdena internationella normer, affärsetik, tobak, kontroversiella vapen och fossila bränslen.

Genomlysning och dialog

Via innehav i aktier och företagsobligationer har Länsförsäkringar AB investeringar i ett stort antal bolag. Som en del av arbetet med ansvarsfulla investeringar tillämpar vi hållbarhetsgenomlysning på denna typ av innehav i syfte att identifiera bolag som eventuellt är involverade i överträdelser inom hållbarhetsområdet.

Exkluderade bolag och omställningsbolag

Länsförsäkringar AB har hållbarhetsrelaterade exkluderingskriterier som tillämpas vid direktinvesteringar i förvaltningen av egna portföljer och fonder. Kriterierna resulterar i en lista över bolag som utesluts från vårt investeringsuniversum.

Dialoginitiativ

Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar Länsförsäkringar i förebyggande påverkansdialoger med bolag.

Hållbarhetshänsyn i våra val av fonder

Länsförsäkringar AB tar ansvar i vårt val och uppföljning av våra fondförvaltare. Vi tar bort de fonder som inte når upp till våra krav.

Rapporter inom området och policy för ansvarsfulla investeringar

Här redovisas hållbarhetsarbetet i våra egna förvaltade fonder samt hur Länsförsäkringar utövar ägarstyrning.

Gröna obligationer

Länsförsäkringar Liv, SAK och Fondliv investerar i gröna obligationer. Dessa investeringar förvaltas av Kapitalförvaltningen via egna direktinvesteringar, skräddarsydda externa mandat eller via fonder.

Gröna obligationer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.