Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Värmlands bolagsordning:

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport

Svensk kod för bolagsstyrning har som syfte att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft. Syftet är också att främja förtroendet i Sverige för näringslivets sätt att fungera.

Tillämpningen av koden är frivillig. Styrelsen för Länsförsäkringar Värmland har beslutat att bolaget ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporten hittar du i vår årsredovisning.

Våra årsredovisningar

Redogörelse för ersättningar

Syftet med denna riktlinje är att för Länsförsäkringar Värmland ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas upp samt hur anställda som kan påverka företagets risknivå definieras.

Riktlinjen gäller för alla anställda inom Länsförsäkringar Värmland och omfattar alla ersättningar och förmåner inom ramen för anställningen.

Riktlinje för ersättning

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma 2024 äger rum den 25 april.

Ordinarie bolagsstämma 2023 ägde rum på Karlstad CCC onsdagen den 3 maj klockan 15.15.

Protokoll bolagsstämma 2023.