Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Värmland

Allt under ett tak

Länsförsäkringar Värmlands idé är att erbjuda dig ett brett utbud av produkter och tjänster inom försäkring, bank och fastighetsförmedling. På så vis vill vi ge dig ekonomisk trygghet i alla lägen. För prylar du äger, livet du lever, verksamheten du driver och människor och djur som du älskar.

Vi finns i Värmland

Vår övertygelse är att det är bäst för dig som kund om vi finns så nära som möjligt, därför finns vi bara i Värmland. Hos oss får du alltid en personlig rådgivning, om du önskar det. Om du hellre vill ta del av våra tjänster via Internet - är det naturligtvis lika enkelt. Vilken kanal du än väljer att använda ska du alltid få samma enkla, personliga och trevliga bemötande.

Välkommen till Länsförsäkringar Värmland!

Närproducerad trygghet sedan 1843

Idag är Länsförsäkringar Värmland ett framgångsrikt bolag med över hundratusen kunder, men hur startade allt en gång i tiden egentligen? Historien har sin början redan på 1800-talet.


Bolagsfakta

Länsförsäkringar Värmland är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Hela verksamheten, ledningen och styrelsen finns i Värmlands län.

Wermlands Brandstodsbolag grundades 1843 av landshövding Hans Fredrik Oldevig och bergsingenjör Franz von Schéele och fick sitt reglemente fastställt av Konungen Karl XIV Johan. 1985 bytte bolaget namn till Länsförsäkringar Värmland.

Hos oss jobbar idag cirka 110 anställda uppdelade på huvudkontoret och tre kontor i Karlstad, Arvika och Sunne.

Länsförsäkringar Värmland
ömsesidigt försäkringsbolag

Organisationsnummer 573201-8329
Box 367
651 09 Karlstad
E-post info@LFvarmland.se


Kundinflytande

Vi ägs av våra kunder

Länsförsäkringar Värmland är ett ömsesidigt försäkringsbolag – eller kundägt, som vi föredrar att kalla det. Det är du och våra andra kunder som har en sakförsäkring hos oss som äger bolaget.

Det innebär att du tillsammans med våra övriga kunder har möjlighet att påverka bolagets verksamhet, först och främst genom att välja representanter till fullmäktige vid våra så kallade kretsmöten.

Att vi ägs av våra kunder innebär också att vi inte har några andra ägarintressen än våra kunders. Vi har till exempel inga aktieägare som önskar aktieutdelning.

Vår ambition är att erbjuda prisvärda produkter och ge dig personlig och okrånglig service som gör att du känner dig trygg i vardagen. Bolagets vinst går till dig som kund och delägare, antingen genom att vi utvecklar våra produkter till att bli ännu bättre, eller i form av återbäring eller sänkta priser.


Organisation och ledning

Fullmäktige – Länsförsäkringar Värmlands högsta beslutande organ

Fullmäktige består av personer som våra kunder har utsett till sina representanter. Det är genom fullmäktige som våra kunder och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid, bland annat genom att utse bolagets styrelse.

Bolagets sex geografiska kretsar ska totalt ha minst 50 och högst 60 fullmäktigeledamöter.

Hur fungerar fullmäktige?
Presentation av fullmäktige
Sittande fullmäktige i Länsförsäkringar Värmland


Styrelse

Eva Julin Dombrowe

Ordförande

Jakob Larsson

Vice ordförande

Anders Folkesson

Styrelseledamot

Caisa Andersson

Styrelseledamot

Ralf Lyxell

Styrelseledamot

Patrik Olsson

Styrelseledamot

Per Kristensson

Styrelseledamot

Malin Kildén

Personalrepresentant

Jan Ingman

Personalrepresentant

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen kan du kontakta vår vd-assistent, Stina Palm på 054-775 15 33 eller skicka e-post.

Här hittar du mer information om Länsförsäkringar Värmlands styrelses arbetsordning och valberedning:

Arbetsordning för Länsförsäkringar Värmlands styrelse
Valberedning

Företagsledning

Ulrika Obstfelder Peterson

Vd
Tel: 054-775 15 01
Mobil: 070-941 18 20
E-post: ulrika.obstfelder.peterson@LFvarmland.se

Mats-Ove Mattsson

Bankchef
Tel: 054-775 15 81 
Mobil: 070-3403994
E-post: mats-ove.mattsson@LFvarmland.se

Ulrika Stake

Chef Ekonomi 
Tel: 054-775 15 59 
Mobil: 070-2851530
E-post: ulrika.stake@LFvarmland.se

Sven Norell

Marknadschef Privat, Företag och Lantbruk
Tel: 054-775 16 01
Mobil: 070-397 44 03
E-post: sven.norell@LFvarmland.se

Stefan Nordéen

Chef Verksamhetsutveckling
Tel: 054-775 15 19
Mobil: 070-688 96 28
E-post: stefan.nordeen@LFvarmland.se

Tommy Ernerudh

Chef Kommunikation, marknad, hållbarhet
Tel: 054- 775 15 05
Mobil: 070- 340 99 33
E-post: tommy.ernerudh@LFvarmland.se

Caroline Rosengren

HR-chef
Tel: 054-775 15 61
Mobil: 070-318 70 15
E-post: caroline.rosengren@LFvarmland.se

Anna Nilsson

Skadechef
Tel: 054-775 15 38
Mobil: 076-809 09 20
E-post: anna.nilsson@LFvarmland.se


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Värmlands bolagsordning:

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport

Svensk kod för bolagsstyrning har som syfte att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft. Syftet är också att främja förtroendet i Sverige för näringslivets sätt att fungera.

Tillämpningen av koden är frivillig. Styrelsen för Länsförsäkringar Värmland har beslutat att bolaget ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporten hittar du i vår årsredovisning.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018


Redogörelse för ersättningar

Syftet med denna riktlinje är att för Länsförsäkringar Värmland ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas upp samt hur anställda som kan påverka företagets risknivå definieras.

Riktlinjen gäller för alla anställda inom Länsförsäkringar Värmland och omfattar alla ersättningar och förmåner inom ramen för anställningen.

Riktlinjer för ersättning

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ägde rum på Karolinen Konferens fredagen den 12 april klockan 12.30.

Protokoll bolagsstämma 2019


Hållbarhet

Barn och vuxna i naturen

En trygg framtid

Länsförsäkringar Värmland har funnits sedan 1843. Det innebär att vi i 176 år har arbetat med hållbarhetsfrågor, främst genom vårt skadeförebyggande arbete och samhällsengagemang. Vi vill vara med och ta ansvar, eftersom varje beslut som fattas idag har betydelse för oss alla i framtiden. 


Samhällsengagemang

Om vi kan bidra till att skapa ökad trygghet och minskat utanförskap ser framtiden lite ljusare ut. För oss som bolag men framförallt för samhället i stort. 

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. 


Fastigheter

Länsförsäkringar Värmland äger ett större fastighetsbestånd med kontors- och affärslokaler centralt beläget i Karlstad.

För mer information kontakta Björn Lundgren

Telefon: 054-775 15 25

Mobil: 0761-26 15 25

E-post: bjorn.lundgren@LFvarmland.se

Våra fastigheter

Styrmannen 2

Mercurius 12

Felanmälan

Kontakta Värmlands fastighetsservice:

Telefon (dygnet runt): 054-14 40 70

E-post: varmlands.fastighetsservice@vfs.nu

Fax: 054-15 00 48

 

Du kan även göra din felanmälan på www.vfs.nu