Organisation och ledning

Organisation och ledning

Vi ägs av våra kunder

Länsförsäkringar Värmland är ett ömsesidigt försäkringsbolag – eller kundägt, som vi föredrar att kalla det. Det är du och våra andra kunder som har en sakförsäkring hos oss som äger bolaget.

Det innebär att du tillsammans med våra övriga kunder har möjlighet att påverka bolagets verksamhet, först och främst genom att välja representanter till fullmäktige vid våra så kallade kretsmöten.

Att vi ägs av våra kunder innebär också att vi inte har några andra ägarintressen än våra kunders. Vi har till exempel inga aktieägare som önskar aktieutdelning.

Vår ambition är att erbjuda prisvärda produkter och ge dig personlig och okrånglig service som gör att du känner dig trygg i vardagen. Bolagets vinst går till dig som kund och delägare, antingen genom att vi utvecklar våra produkter till att bli ännu bättre, eller i form av återbäring eller sänkta priser.

Bolagsfakta

Länsförsäkringar Värmland är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Hela verksamheten, ledningen och styrelsen finns i Värmlands län.

Wermlands Brandstodsbolag grundades 1843 av landshövding Hans Fredrik Oldevig och bergsingenjör Franz von Schéele och fick sitt reglemente fastställt av Konungen Karl XIV Johan. 1985 bytte bolaget namn till Länsförsäkringar Värmland.

Hos oss jobbar idag cirka 130 anställda uppdelade på huvudkontoret och tre kontor i Karlstad, Arvika och Sunne.

Fullmäktige – Länsförsäkringar Värmlands högsta beslutande organ

Fullmäktige består av personer som våra kunder har utsett till sina representanter. Det är genom fullmäktige som våra kunder och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid, bland annat genom att utse bolagets styrelse.

Bolagets sex geografiska kretsar ska totalt ha minst 50 och högst 60 fullmäktigeledamöter.

Hur fungerar fullmäktige?
Sittande fullmäktige i Länsförsäkringar Värmland

Styrelse och företagsledning

Eva Julin Dombrowe

Ordförande

Jakob Larsson

Vice ordförande

Ralf Lyxell

Styrelseledamot

Patrik Olsson

Styrelseledamot

Per Kristensson

Styrelseledamot

Christina Gabrielsson

Styrelseledamot

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

Styrelseledamot

Beatrice Flink Forsgren

Styrelseledamot

Joakim Skyman 

Arbetstagarrepresentant

Stephanie Vagnetoft

Arbetstagarrepresentant

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen kan du kontakta vår vd-assistent, Stina Palm på 054-775 15 33 eller skicka e-post.

Ulrika Obstfelder Peterson

Vd
Tel: 054-775 15 01
Mobil: 070-941 18 20
E-post: ulrika.obstfelder.peterson@LFvarmland.se

Jörgen Deramond Kronstrand

Bankchef
Tel: 054-775 16 23 
Mobil: 072-452 17 52
E-post: jorgen.kronstrand@LFvarmland.se

Ulrika Stake

Chef Ekonomi och IT
Tel: 054-775 15 59 
Mobil: 070-2851530
E-post: ulrika.stake@LFvarmland.se

Anna Nilsson

Marknadschef Affärsområde Försäkring
Tel: 054-775 15 38
Mobil: 076-809 09 20
E-post: anna.nilsson@LFvarmland.se

Tommy Ernerudh

Chef Kommunikation och utveckling
Tel: 054- 775 15 05
Mobil: 070- 340 99 33
E-post: tommy.ernerudh@LFvarmland.se

Caroline Rosengren

HR-chef
Tel: 054-775 15 61
Mobil: 070-318 70 15
E-post: caroline.rosengren@LFvarmland.se

Malin Brandin Bolund

Skadechef
Tel: 054-775 15 28
Mobil: 073- 036 98 97
E-post: malin.brandinbolund@LFvarmland.se

Bolagets organisation 

Organisationsschema

Här hittar du mer information om Länsförsäkringar Värmlands styrelses arbetsordning och valberedning:

Arbetsordning för Länsförsäkringar Värmlands styrelse
Valberedning

Länsförsäkringar Värmland
ömsesidigt försäkringsbolag

Organisationsnummer 573201-8329
Box 367
651 09 Karlstad
E-post info@LFvarmland.se