Fullmäktige Länsförsäkringar Värmland

Vårt fullmäktige består av 60 personer uppdelade i våra sex kretsar.

Ledamöterna är invalda med hänsyn tagen till intresse och erfarenhet och de har alla olika delar av vår verksamhet som de brinner extra för. Här kan du se vilka som representerar just dig och din krets. 

Arvika - Eda

Jan Rööse

Jan Rööse240x240.jpg

Ålder: 55 år
Yrkeserfarenhet: Egen företagare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: Fortsätta vara nära kunden men även utveckla de digitala plattformarna framåt"

Bengt Persson

Bengt Persson240x240.jpg

Ålder: 61 år
Yrkeserfarenhet: Företagare

Kjell Sjöberg

Kjell Sjöberg240x240.jpg

Ålder: 82 år
Yrkeserfarenhet: Drivit egen sport/radio/TV-affär
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Premieanpassning"

Solveig Nilsson

Solveig Nilsson240x240.jpg

Ålder: 66 år
Yrkeserfarenhet: Smed
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Öka kundservicen på de lokala kontoren, skadeförebygg" 

Margareta Engström-Friberg

Margareta Engström-Friberg240x240.jpg

Ålder: 58 år
Yrkeserfarenhet: Undersköterska/personlig assistent
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att bankverksamheten fortsätter vara tillgänglig på mindre orter, säkerhetstänket för korthantering"

Christian Albinsson

stolt240x240.jpg

Ålder: 47 år

Sören Palm

stolt240x240.jpg

Ålder: 70 år

Hagfors - Munkfors- Torsby

Bert Andersson

Bert Andersson240x240.jpg

Ålder: 63 år
Yrkeserfarenhet: AME-chef Munkfors kommun
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Den regionala identiteten ska vårdas, att vi ska fortsätta den fina web-utvecklingen och fokusera där".

Lisbeth Svensson

Lisbeth Svensson240x240.jpg

Ålder: 64 år
Yrkeserfarenhet: Undersköterska
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: " Fortsatt närhet, trygghet och kunskap"

 

Lars Åhslund

Lars Åhslund240x240.jpg

Ålder: 70 år
Yrkeserfarenhet: Järn- och bygghandel

Stig Löfgren

Stig Löfgren240x240.jpg

Ålder: 67 år
Yrkeserfarenhet: Ekonomi och familjejuridik
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: " Lokal närvaro, konkurrensmässiga premier och personlig service med snabba tydliga besked". 

Vidar Åsemark

Vidar Åsemark240x240.jpg

Ålder: 77 år
Yrkeserfarenhet: Skogsinspektör
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Det ska vara lätt att komma i kontakt med bolaget och priset ska alltid vara lägst i en tuff konkurrens. Viktigt att informera försäkringstagarna vid skador eller förändringar". 

Britt-Marie Nordqvist

Britt-Marie Nordqvist240x240.jpg

Ålder: 63 år

Åke Lindh

Åke Lindh240x240.jpg

Ålder: 79 år
Yrkeserfarenhet: Utbildningsansvarig  i ledarskap, krishantering, utveckling av personal, förhandlingar m.m. inom Uddeholm AB.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Löpande utveckling av personalen, närheten till kunderna ute på fältet och annonsering". 

Kristinehamn - Storfors - Filipstad

Anders Andersson

Anders Andersson240x240.jpg

Ålder: 59 år
Yrkeserfarenhet: Driver eget lantbruk, vd och delägare i Fyrklövern i Örebro AB

Thomas Dickson

Thomas Dickson240x240.jpg

Ålder: 74 år
Yrkeserfarenhet: Skogsbrukare

Leif Larsson

Leif Larsson240x240.jpg

Ålder: 62 år
Yrkeserfarenhet: Lantbrukare och diverse

Rolf Christoffersson

Rolf Christoffersson240x240.jpg

Ålder: 74 år
Yrkeserfarenhet: Ekonomiredovisning, jord- och skogsbruk
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Lokalkontor, mer riktad direktreklam, återbäring även till djurförsäkringar". 

Ingrid Lind

Ingrid Lindh240x240.jpg

Ålder: 74 år
Yrkeserfarenhet: Instruktör civilförsvarsförbundet, hemkunskapslärare, sjukvård, egen gårdsverksamhet.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Information för nyanlända och i skolor, viktigt när t.e.x ungdomar ska flytta till eget boende"

Sten-Olof Olsson

stolt240x240.jpg

Ålder: 79 år
Yrkeserfarenhet: Tidigare försäkringschef Bofors, nu Husbilslandet på deltid.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Bibehålla och utveckla den jordnära kontakten med försäkringstagarna i Värmland. Ha försäkringspremierna på en rimlig nivå". 

Torbjörn Jensen

Torbjörn Jensen240x240.jpg

Ålder: 77 år
Yrkeserfarenhet: Produktchef Rolls-Royce Marine i Kristinehamn
Viktigaste frågan för Länsförsäkrigar Värmland: "Digitalisering, miljöfrågor. Att vara lyhörda för branschens utveckling  och jobba med skadeförebygg". 

Sunne

Birgitta Broman

Birgitta Broman240x240.jpg

Ålder: 79 år
Yrkeserfarenhet: Sjuksköterska, akupunktur, jord- och skogsbruk
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Information och bemötande, premiefrågor"

Börje Persson

Börje Persson240x240.jpg

Ålder: 69 år
Yrkeserfarenhet: Konstruktör
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Förtroendet från kunder, närheten till kunder. En bra hemsida"

Henry Sjölund

Henry Sjölund240x240.jpg

Ålder: 62 år
Yrkeserfarenhet: Kyrkvaktmästare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Den lokala förankringen måste bevaras"

Bengt Söderberg

stolt240x240.jpg

Ålder: 56 år

Säffle - Grums - Årjäng

Kjell Grimberg

Kjell Grimberg240x240.jpg

Ålder: 75 år
Yrkeserfarenhet: Byggmästare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att vi är nära kunden"

Lars Lundgren

Lars Lundgren240x240.jpg

Ålder: 63 år
Yrkeserfarenhet: Fastighetsförvaltning
Den viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Kunden i centrum"

Lars-Erik Langs

Lars-Erik Langs240x240.jpg

Ålder: 63 år
Yrkeserfarenhet: Teknisk innesäljare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: Hänga med i den digitala utvecklingen men ha kvar personlig och snabb service. Vara lyhörda på förändringar i samhället"

Nils-Erik Nilson

Nils-Erik Nilsson240x240.jpg

Ålder: 68 år
Yrkeserfarenhet: Lantbrukare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Fortsatt lokal förankring, närheten till kunden. Fortsatt kostnadseffektiva och mer skadeförebyggande verksamhet"

Jörgen Andersson

Jörgen Andersson240x240.jpg

Ålder: 52 år

Sven Jansson

Sven Jansson240x240.jpg

Ålder: 81 år
Yrkeserfarenhet: Lantbrukare och skogsbonde, även ombud till LF
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att vi kan hålla ställningen som det ledande försäkringsbolaget i Värmland, och att ha en ekonomi som tillåter konkurrenskraftiga premier"

Sven-Eric Carlsson

Sven-Erik Carlsson240x240.jpg

Ålder: 69 år
Yrkeserfarenhet: Egenföretagare

Karlstad - Hammarö - Kil - Forshaga

Anders Kortfält

Anders Kortfält240x240.jpg

Ålder: 69 år
Yrkeserfarenhet: Lärare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Bästa försäkringsskydd till lägsta kostnad"

Bertil Nilsson

stolt240x240.jpg

Ålder: 77 år
Yrkeserfarenhet: Tryckeriägare

Birgitta Mattsson

Birgitta Mattsson240x240.jpg

Ålder: 72 år
Yrkeserfarenhet: Adminstratör/handläggare

Christina Lundqvist

stolt240x240.jpg

Ålder: 50 år

Christina op de Weegh Lundström

Christina op de Weegh Lundström240x240.jpg

Ålder: 66 år
Yrkeserfarenhet: Mentalskötare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet för att undvika eller minimera skador, både för person eller objekt" 

Emma Rienas-Sandin

Emma Rienas Sandin240x240.jpg

Ålder: 36

Eva Karlsson Berg

stolt240x240.jpg

Ålder: 59 år
Yrkeserfarenhet: Marknadsområdeschef Mitt/Syd Sveaskog
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Premieanpassning, fortsätta utveckla appen, snabb skadereglering"

Fred-Inge Johansson

Fred-Inge Johansson240x240.jpg

Ålder: 58 år
Yrkeserfarenhet: Lantbrukare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att vi är ett lokalt bolag som ägs och styrs av värmlänningar, att vi finns här och skapar god service åt våra kunder"

Gunnar Ordell

Gunnar Ordell240x240.jpg

Ålder: 74 år

Gunvor Härdne

Gunvor Härdne240x240.jpg

Ålder: 67 år
Yrkeserfarenhet: Ekonomi och revision inom skogsförädlingsindustrin, egen företagare jord och skog
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Ökat fokus på kuunder inom jord och skog"

Hans Olsson

Hans Olsson240x240.jpg

Ålder: 76 år
Yrkeserfarenhet: Ekonomichef Värmland/Västra Skogsägarna

Ingvar Börjeson

Ingvar Börjesson240x240.jpg

Ålder: 70 år
Yrkeserfarenhet: Administrativ chef
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att erbjuda försäkringstrygghet med en lokal och eprsonlig service och rådgivning"

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson240x240.jpg

Ålder: 61 år
Yrkeserfarenhet: Adminstrativ chef Värmlands tingsrätt
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att bibehålla den lokala förankringen, som är Länsförsäkringars bästa konkurrensfördel"

Lage Tedenby

Lage Tedenby240x240.jpg

Ålder: 81 år
Yrkeserfarenhet: Tandläkare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Direktkontakt"

Lena Larsson

Lena Larsson240x240.jpg

Ålder: 61 år
Yrkeserfarenhet: Egen företagare konsultverksamhet
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Långsiktig ekonomisk stabilitet och kundnära rådgivning, försäljning och skadereglering"

Lena Wrinell

Lena Wrinell240x240.jpg

Ålder: 63 år 
Yrkeserfarenhet: Kanslist
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att kunden ska känna sig trygg med sina försäkringar, bra och tydlig information om försäkringarna"

Martin Sandin

stolt240x240.jpg

Ålder:  38 år

Ola Jonsson

Ola Jonsson240x240.jpg

Ålder: 56 år
Yrkeserfarenhet: Produktionsutveckling
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Lokal närvaro, transparens, lönsamhet" 

Pernilla Uddh

Pernilla Uddh240x240.jpg

Ålder: 47 år
Yrkeserfarenhet: Avdelningschef Nästgårds Coop Värmland
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Kundbemötande och enkelhet för kunden"

Roland Olsson

Roland Olsson240x240.jpg

Ålder: 66 år
Yrkeserfarenhet: Skatterådgivning, redovisning
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att behålla sin lokala identitet och stå kunderna nära" 

Stefan Bergström

Stefan Bergström240x240.jpg

Ålder: 71 år

Steve Olsson

Steve Olsson240x240.jpg

Ålder: 66 år
Yrkerserfarenhet: Projektering el och instrument industri
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att banken växer och kunden får nära till tjänster och ser fördelen med kundägt bolag"

Stig Nikolausson

Stig Nickolausson240x240.jpg

Ålder: 78 år
Yrkeserfarenhet: Försäljare Hoover, AEG, regionchef Electrolux

Sven-Åke Loberg

Sven-Åke Loberg240x240.jpg

Ålder: 59 år
Yrkeserfarenhet: Virkesmätare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att fortsätta jobba lokalt och med tydlig information till försäkringstagarna"

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.