Fullmäktige Länsförsäkringar Värmland

Vårt fullmäktige består av 60 personer uppdelade i våra sex kretsar. Ledamöterna är invalda med hänsyn tagen till intresse och erfarenhet och de har alla olika delar av vår verksamhet som de brinner extra för. Här kan du se vilka som representerar just dig och din krets.  Klicka på länken här nedan för mer information om hur fullmäktige fungerar och när det är val i just din krets. Så fungerar fullmäktige

Arvika - Eda

Jan Rööse

Jan Rööse240x240.jpg

Född: 1963
Yrkeserfarenhet: Egen företagare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: Fortsätta vara nära kunden men även utveckla de digitala plattformarna framåt"

Bengt Persson

Bengt Persson240x240.jpg

Född:  1957
Yrkeserfarenhet: Företagare

Kjell Sjöberg

Kjell Sjöberg240x240.jpg

Född: 1936
Yrkeserfarenhet: Drivit egen sport/radio/TV-affär
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Premieanpassning"

Solveig Nilsson

Solveig Nilsson240x240.jpg

Född: 1952
Yrkeserfarenhet: Smed
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Öka kundservicen på de lokala kontoren, skadeförebygg" 

Bengt Ericson

Född: 1970
Yrkeserfarenhet: 
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: 

Vakant

stolt240x240.jpg

 

Sofia Beckman

Född: 1995
Yrkeserfarenhet: Projektledare Ung Företagsamhet
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: Marknadsandelar inom bank

Hagfors - Munkfors- Torsby

Bert Andersson

Bert Andersson240x240.jpg

Född: 1955
Yrkeserfarenhet: AME-chef Munkfors kommun
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Den regionala identiteten ska vårdas, att vi ska fortsätta den fina web-utvecklingen och fokusera där".

Lisbeth Svensson

Lisbeth Svensson240x240.jpg

Född: 1954
Yrkeserfarenhet: Undersköterska
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: " Fortsatt närhet, trygghet och kunskap"

 

Lars Åhslund

Lars Åhslund240x240.jpg

Född: 1948
Yrkeserfarenhet: Järn- och bygghandel

Stig Löfgren

Stig Löfgren240x240.jpg

Född: 1951
Yrkeserfarenhet: Ekonomi och familjejuridik
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: " Lokal närvaro, konkurrensmässiga premier och personlig service med snabba tydliga besked". 

Vidar Åsemark

Vidar Åsemark240x240.jpg

Född: 1941
Yrkeserfarenhet: Skogsinspektör
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Det ska vara lätt att komma i kontakt med bolaget och priset ska alltid vara lägst i en tuff konkurrens. Viktigt att informera försäkringstagarna vid skador eller förändringar". 

Britt-Marie Nordqvist

Britt-Marie Nordqvist240x240.jpg

Född: 1956
Yrkeserfarenhet: Jaktvårdskonsulent, VO-chef, skogsbrukare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Lokal förankring, kundfokus, närhet, enkelhet och trygghet."

Åke Lindh

Åke Lindh240x240.jpg

Född: 1939
Yrkeserfarenhet: Utbildningsansvarig  i ledarskap, krishantering, utveckling av personal, förhandlingar m.m. inom Uddeholm AB.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Löpande utveckling av personalen, närheten till kunderna ute på fältet och annonsering". 

Karlstad - Hammarö - Kil - Forshaga

Anders Kortfält

Anders Kortfält240x240.jpg

Född: 1948
Yrkeserfarenhet: Lärare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Bästa försäkringsskydd till lägsta kostnad"

Bertil Nilsson

stolt240x240.jpg

Född: 1941
Yrkeserfarenhet: Tryckeriägare

Birgitta Mattsson

Birgitta Mattsson240x240.jpg

Född: 1946
Yrkeserfarenhet: Adminstratör/handläggare

Christina Lundqvist

stolt240x240.jpg

Född: 1968

Christina op de Weegh Lundström

Christina op de Weegh Lundström240x240.jpg

Född: 1952
Yrkeserfarenhet: Mentalskötare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet för att undvika eller minimera skador, både för person eller objekt" 

Emma Rienas-Sandin

Emma Rienas Sandin240x240.jpg

Född: 1982
Yrkeserfarenhet: Civilekonom, just nu ekonomiansvarig på tillverkande bolag.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att länsförsäkringar fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare som lockar och kan bibehålla duktig personal. Att man hänger med i utvecklingen på de olika marknaderna för att kunna vara ett företag i framkant på alla plan, allt från lokal kundservice till långsiktigt hållbarhetstänk."

Eva Karlsson Berg

stolt240x240.jpg

Född: 1959
Yrkeserfarenhet: Marknadsområdeschef Mitt/Syd Sveaskog
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Premieanpassning, fortsätta utveckla appen, snabb skadereglering"

Fred-Inge Johansson

Fred-Inge Johansson240x240.jpg

Född: 1960
Yrkeserfarenhet: Lantbrukare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att vi är ett lokalt bolag som ägs och styrs av värmlänningar, att vi finns här och skapar god service åt våra kunder"

Gunnar Ordell

Gunnar Ordell240x240.jpg

Född: 1944
Yrkeserfarenhet: Byråchef Försvarets Materielverk. Ledamot kommunfullmäktige Karlstad.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Bibehålla den lokala förankringen samt ge personlig och snabb service med konkurrenskraftiga produkter."

Gunvor Härdne

Gunvor Härdne240x240.jpg

Född: 1951
Yrkeserfarenhet: Ekonomi och revision inom skogsförädlingsindustrin, egen företagare jord och skog
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Ökat fokus på kuunder inom jord och skog"

Hans Olsson

Hans Olsson240x240.jpg

Född: 1942
Yrkeserfarenhet: Ekonomichef Värmland/Västra Skogsägarna

Ingvar Börjeson

Ingvar Börjesson240x240.jpg

Född: 1948
Yrkeserfarenhet: Administrativ chef
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att erbjuda försäkringstrygghet med en lokal och eprsonlig service och rådgivning"

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson240x240.jpg

Född: 1957
Yrkeserfarenhet: Adminstrativ chef Värmlands tingsrätt
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att bibehålla den lokala förankringen, som är Länsförsäkringars bästa konkurrensfördel"

Lage Tedenby

Lage Tedenby240x240.jpg

Född: 1937
Yrkeserfarenhet: Tandläkare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Direktkontakt"

Lena Larsson

Lena Larsson240x240.jpg

Född: 1957
Yrkeserfarenhet: Egen företagare konsultverksamhet
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Långsiktig ekonomisk stabilitet och kundnära rådgivning, försäljning och skadereglering"

Lena Wrinell

Lena Wrinell240x240.jpg

Född: 1955
Yrkeserfarenhet: Kanslist
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att kunden ska känna sig trygg med sina försäkringar, bra och tydlig information om försäkringarna"

Martin Sandin

stolt240x240.jpg

Född: 1980
Yrkeserfarenhet: Civilingenjör, EL-Chef på BillerudKorsnäs Gruvöns bruk
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att Länsförsäkringar har ett högt focus på att kunderna är nöjda avseende "Kundmötet" (telefon, app, hemsida osv.)".

Ola Jonsson

Ola Jonsson240x240.jpg

Född: 1962
Yrkeserfarenhet: Produktionsutveckling
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Lokal närvaro, transparens, lönsamhet" 

Pernilla Uddh

Pernilla Uddh240x240.jpg

Född: 1971
Yrkeserfarenhet: Platschef ATEA
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Kundbemötande och enkelhet för kunden"

Roland Olsson

Roland Olsson240x240.jpg

Född: 1952
Yrkeserfarenhet: Skatterådgivning, redovisning
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att behålla sin lokala identitet och stå kunderna nära" 

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson240x240.jpg

Född: 1950
Yrkeserfarenhet: Rektor Vuxenutbildningen
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att bank och försäkring utvecklas på ett klimatsmart sätt"

Tore Ohlsson

Tore Olsson240x240.jpg

Född: 1937
Yrkeserfarenhet: Dräng och sen bonde
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Ett fortsatt fokus på förebyggande åtgärder"

Ulf Nordentjell

Ulf Nordentjell240x240.jpg

Född: 1952
Yrkeserfarenhet: Campingvärd/lantbrukare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Kundnytta, tillgänglighet, ömsesidighet"

Ulf Persson

Ulf Persson240x240.jpg

Född: 1963
Yrkeserfarenhet: Anläggningsprojektering
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att som trogen kund premieras, utveckling av bankverksamheten, och sänkt premie vid många skadefria år"

Kristinehamn - Storfors - Filipstad

Anders Andersson

Anders Andersson240x240.jpg

Född: 1959
Yrkeserfarenhet: Driver eget lantbruk, vd och delägare i Fyrklövern i Örebro AB

Thomas Dickson

Thomas Dickson240x240.jpg

Född: 1944
Yrkeserfarenhet: Skogsbrukare

Leif Larsson

Leif Larsson240x240.jpg

Född: 1955
Yrkeserfarenhet: Lantbrukare och diverse

Rolf Christoffersson

Rolf Christoffersson240x240.jpg

Född: 1944
Yrkeserfarenhet: Ekonomiredovisning, jord- och skogsbruk
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Lokalkontor, mer riktad direktreklam, återbäring även till djurförsäkringar". 

Ingrid Lind

Ingrid Lindh240x240.jpg

Född: 1944
Yrkeserfarenhet: Instruktör civilförsvarsförbundet, hemkunskapslärare, sjukvård, egen gårdsverksamhet.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Information för nyanlända och i skolor, viktigt när t.e.x ungdomar ska flytta till eget boende"

Sten-Olof Olsson

Född: 1939
Yrkeserfarenhet: Tidigare försäljningschef/krut på Bofors, nu Husbilslandet på deltid.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Bibehålla och utveckla den jordnära kontakten med försäkringstagarna i Värmland. Ha försäkringspremierna på en rimlig nivå". 

Torbjörn Jensen

Torbjörn Jensen240x240.jpg

Född: 1941
Yrkeserfarenhet: Produktchef Rolls-Royce Marine i Kristinehamn
Viktigaste frågan för Länsförsäkrigar Värmland: "Digitalisering, miljöfrågor. Att vara lyhörda för branschens utveckling  och jobba med skadeförebygg". 

Sunne

Bengt Söderberg

bengt_soderberg240x240.gif

Född: 1962
Yrkeserfarenhet: Verksamhetsledare på Folk och få, lantbruk och skogsbruk, byggnadssnickare

Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: Närhet till kund samt rak och tylig dialog.

Börje Persson

Börje Persson240x240.jpg

Född: 1949
Yrkeserfarenhet: Konstruktör
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Förtroendet från kunder, närheten till kunder. En bra hemsida"

Henry Sjölund

Henry Sjölund240x240.jpg

Född: 1956
Yrkeserfarenhet: Kyrkvaktmästare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Den lokala förankringen måste bevaras"

Anders Broman

Född: 1943
Yrkeserfarenhet: Provinsialläkare/distriktsläkare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: Kundvänligt, snabb handläggning, konkurrenskraftigt. Att arbeta som ett "litet" företag i det "stora" företaget. 

Säffle - Grums - Årjäng

Kjell Grimberg

Kjell Grimberg240x240.jpg

Född: 1943
Yrkeserfarenhet: Byggmästare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att vi är nära kunden"

Lars Lundgren

Lars Lundgren240x240.jpg

Född: 1955
Yrkeserfarenhet: Fastighetsförvaltning
Den viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Kunden i centrum"

Lars-Erik Langs

Lars-Erik Langs240x240.jpg

Född: 1955
Yrkeserfarenhet: Teknisk innesäljare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Hänga med i den digitala utvecklingen men ha kvar personlig och snabb service. Vara lyhörda på förändringar i samhället"

Nils-Erik Nilson

Nils-Erik Nilsson240x240.jpg

Född: 1950
Yrkeserfarenhet: Lantbrukare
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Fortsatt lokal förankring, närheten till kunden. Fortsatt kostnadseffektiva och mer skadeförebyggande verksamhet"

Jörgen Andersson

Jörgen Andersson240x240.jpg

Född: 1966
Yrkeserfarenhet: Arbetar på reklamfirma, driver skogsgård och gör filmer med drönare.
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: Det ska märkas att vi är kundägda, t.ex. via återbäring, och Länsförsäkringar ska kännas som det bästa alternativet.

Sven Jansson

Sven Jansson240x240.jpg

Född: 1937
Yrkeserfarenhet: Lantbrukare och skogsbonde, även ombud till LF
Viktigaste frågan för Länsförsäkringar Värmland: "Att vi kan hålla ställningen som det ledande försäkringsbolaget i Värmland, och att ha en ekonomi som tillåter konkurrenskraftiga premier"

Sven-Eric Carlsson

Sven-Erik Carlsson240x240.jpg

Född: 1949
Yrkeserfarenhet: Egenföretagare