Fullmäktige Länsförsäkringar Värmland

Vårt fullmäktige består av 57 personer uppdelade i våra sex kretsar. Ledamöterna är invalda med hänsyn tagen till intresse och erfarenhet och de har alla olika delar av vår verksamhet som de brinner extra för. Här kan du se vilka som representerar just dig och din krets. 

Man och kvinna i stadsmiljö

Fullmäktige

Vår fullmäktige består av minst 50 och högst 60 personer som representerar Värmlands 16 kommuner uppdelade i sex kretsar. 

  • Karlstad/Hammarö/Kil/Forshaga, 28 ledamöter
  • Säffle/Grums/Årjäng, 7 ledamöter
  • Arvika/Eda, 7 ledamöter
  • Sunne, 4 ledamöter
  • Filipstad/Storfors/Kristinehamn, 7 ledamöter
  • Hagfors/Munkfors/Torsby, 7 ledamöter

Här kan du se vilka som representerar just dig och din krets

Utöver bolagsstämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning för ett informationsmöte under hösten för att diskutera angelägna frågor. På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som tillgodoser kundernas krav och förväntningar.

Val till fullmäktige

Val till fullmäktige sker kretsvis vart tredje år. På fullmäktigevalmötet väljer kunderna sina representanter genom att ge sitt stöd för de kandidater som nominerats av valberedningen och av våra delägare. 

Valberedningen består av minst 3 och högst 5 fullmäktigeledamöter från olika delar av Värmland. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lämpliga kandidater till fullmäktige i din kommun.