Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Värmland

Pappa med barn ute på gräsmatta

Vårt bidrag till en trygg framtid

Om vi kan bidra till att skapa ökad trygghet och minskat utanförskap ser framtiden lite ljusare ut. För oss som bolag men framförallt för samhället i stort. Vårt samhällsengagemang är ett långsiktigt åtagande som kan se ut på många olika sätt. För oss handlar det inte om välgörenhet. Snarare är det ett ansvar vi tagit på oss för att främja en trygg framtid för barn och ungdomar i vår region. Den satsning vi nu gör visar att vi på allvar vill vara med och göra skillnad. 


Sponsring

Vi bor, lever och verkar i Värmland. Precis som våra kunder. Därför är det viktigt för oss att vara med och stötta det lokala föreningslivet. Vi vet att våra bidrag ger fler möjlighet att utöva en meningsfull fritid i närheten av sitt eget hem. Det i sin tur skapar tryggare samhällen, fler samhällsbyggare och bidrar till att göra Värmland mer hållbart.

Sammanlagt sponsrar vi över 100 föreningar runt om i Värmland. Allt från idrott till kultur, vuxna och barn och gräsrot till elit. Vi jobbar kontinuerligt med att göra vår sponsring mer jämställd och öka andelen till barn- och ungdomsaktiviteter. Tillsammans med våra samarbetspartners jobbar vi också för att mer pengar fördelas till samhällsprojekt som ökar trygghet, mångfald, hållbarhet och jämställdhet.


Skridskokompis i samarbete med Färjestad BK

Färjestad BK och Länsförsäkringar Värmland vill inspirera barn och unga i rörelse och samtidigt ge dem möjlighet att prova på att åka skridskor i en fantastisk miljö.

Årets matentreprenör i Värmland

Tillsammans med LRF Konsult delar vi ut priset Årets matentreprenör i Värmland för att lyfta länets matproducenter.

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond