Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Värmland

Pappa med barn ute på gräsmatta

Vårt bidrag till en trygg framtid

Om vi kan bidra till att skapa ökad trygghet och minskat utanförskap ser framtiden lite ljusare ut. För oss som bolag men framförallt för samhället i stort. Vårt samhällsengagemang är ett långsiktigt åtagande som kan se ut på många olika sätt. För oss handlar det inte om välgörenhet. Snarare är det ett ansvar vi tagit på oss för att främja en trygg framtid för barn och ungdomar i vår region. Den satsning vi nu gör visar att vi på allvar vill vara med och göra skillnad. 


Säker väg till idrotten

Säker väg till idrotten är ett projekt som Länsförsäkringar Värmland har tillsammans med SISU idrottsutbildarna och NTF. Varje år erbjuds 3-4 idrottsföreningar möjlighet att delta i projektet där barn i åldern 11-13 år utbildas i trafiksäkerhet.

Årets matentreprenör i Värmland

Restaurang Thorills Årets matentreprenör i Värmland 2018

Tillsammans med LRF Konsult delar vi ut priset Årets matentreprenör i Värmland för att lyfta länets matproducenter.

Reflexvästar till barn

Varje år delar vi ut reflexvästar till barn, ungdomar och vuxna i Värmland för att förhoppningsvis minska antalet skador som inträffar i trafiken. Vi vill att alla ska vara trygga i trafiken. 

Som en del i vårt 175-årsfirande så erbjuder vi under 2018 gratis reflexvästar till alla förskolor i Värmland.

Vi lär barnen vikten av att ha hjälm på hôvve!

Barn med cykelhjälm

Säkerhet ligger oss varmt om hjärtat och vi tycker att det är viktigt att våra barn och ungdomar har tillräckliga trafikkunskaper för att ta sig säkert mellan hemmet, skolan och sina fritidsaktiviteter.

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond