Miljö och klimat

För oss på Länsförsäkringar Värmland är miljö och klimat prioriterade frågor. Som kundägt bolag har vi ett stort ansvar att investera i kundernas framtid och vi har en stor vilja att dela med oss av våra kunskaper – allt för att förebygga skador och bidra till ett tryggt Värmland.

Vad är klimatrisk?

En klimatrisk är en risk som till följd av klimatförändringarna får konsekvenser på samhället, individen och på företagens affärsverksamhet. Hur bedömer man hur allvarlig en klimatrisk är och vilka klimatrisker är extra viktiga för Länsförsäkringar Värmland?

Läs mer om klimatrisker

 

Hur påverkas vi av ett förändrat klimat?

Jordens medeltemperatur ökar i allt snabbare takt. Vilka konsekvenser för en ökad medeltemperatur för samhället och mänskligheten?

Läs mer om hur vi påverkas

Vilken påverkan har Länsförsäkringar Värmland på klimatet? 

Vad kan vi på Länsförsäkringar Värmland göra för att minimera vår egen klimatpåverkan? Hur kan vi hjälpa våra kunder att hantera de risker och identifiera de möjligheter som ett förändrat klimat medför?

Läs mer om hur vi mäter och minskar vårt klimatavtryck

Hur minskar vi tillsammans påverkan på klimatet?

Alla kan vi vara med och bidra för att minska klimatpåverkan. Vi delar vår kunskap om klimatförändringar för att hjälpa våra kunder att vara med och bidra i omställningen. 

Läs mer om hur du kan minska din klimatpåverkan