Snåriga regler för fyrhjulingar

För att köra fyrhjuling krävs alltid någon form av körkort eller förarbevis. Eftersom fordonet finns i olika fordonstyper skiljer sig kraven åt ganska mycket. Gemensamt för alla är att det krävs en trafikförsäkring för att få användas i trafik.

Fyrhjulingar kan vara registrerade som terränghjuling (ATV), motorcykel ( Quadricykle), moped eller som traktor. Det säljs även fyrhjulingar på den svenska marknaden som det inte går att registrera, dessa får däremot endast köras inom ett godkänt inhägnat område. Just dessa oregistrerade maskiner säljs ofta som så kallade barnfyrhjulingar och då måste man vara medveten om att kravet på inhägnat område gäller för dessa fordon säger Lars-Johan Sahlin, Skadeförebyggare på Länsförsäkringar Värmland.

Fyrhjulingar anpassade för barn förväxlas ibland felaktigt som lekfordon. Ett lekfordon är ett fordon som inte kan eller får gå fortare än 6 km/h och får inte ha en förbränningsmotor.

Terränghjuling

Terränghjuling även kallad ATV är den vanligaste varianten på fyrhjuling och är avsedd för jord och skogsbruk. För att få köra denna typ av maskin måste man fyllt 16 år och ha Transportstyrelsens förarbevis för terränghjuling eller ett B-körkort utfärdat före år 2000.

Terränghjulingen får endast framföras på enskildväg, annan väg får användas om den behöver korsas. Maskinen får köras i max 20 km/h och man får inte ha passagerare. Det föreligger inget hjälmtvång på denna fordonstyp men detta rekommenderas starkt då bland annat vältningsolyckor med svåra personskador inte är ovanlig säger Lars-Johan Sahlin.

Motorcykel

Denna fordonstyp kan finnas både som lätt och tung mc. För att få köra dessa fordon krävs ett körkort med behörigheten B. Om du har ett körkort med behörighet A1 för lätt mc eller A för tung mc får du köra fyrhjulig motorcykel om körkortet är utfärdat före den 19 januari 2013. Hjälm är obligatorisk och man får ta med passagerare om motorcykeln är byggd för detta.

Traktor

Om fyrhjulinge är registerad som traktor måste man ha antingen ett giltigt traktorkort, AM-körkort eller ett B-körkort. Högsta tillåtna hastighet är 40 km/h och körning i terräng får endast ske i anslutning till skogs eller jordbruk.

Moped

En fyrhjuling registrerad som moped klass 1 får endast köras av den som har körkort (A eller B), traktorkort eller fyllt 15 år och har förarbevis för moped klass 1, AM. Passagerare får tas med om mopeden är byggd för det. Hjälm skall användas.

Hög olycksrisk

Det är mycket viktigt att man har rätt utbildning för att köra terränghjulingar eftersom olycksrisken är hög med dessa typer av fordon. Varje år omkommer i snitt cirka 6 personer i olyckor på fyrhjuling och 1700 st. skadas. Med rätt säkerhetsutrustning som hjälm, ryggskydd och kraftiga och stabila skor kan man reducera och förhindra alvarliga personskador.

Tänk också på att försäkringen inte gäller om man saknar giltigt förarbevis eller körkort. Vid en olycka riskerar man att bli utan ersättning för fyrhjulingen om den skadas säger Lars-Johan Sahlin.

Länsförsäkringar Värmland har ca 5000 st. fyrhjulingar försäkrade och terränghjulingen är domininerande men antalet mc-registrerade terränghjulingar ökar för varje år. Fram till 31 oktober 2014 har 98 st. trafikskador anmälts till Länsförsäkringar Värmland vilket är nästan 35 % fler än samma period 2010 säger Lars-johan Sahlin.

Fakta om fyrhjulingar:

ATV Terränghjuling

 • Registreringspliktig med skylt fram
 • Minst 16 år förarbevis för terränghjuling eller ett B-körkort utfärdat före år 2000
 • Trafikförsäkring är obligatorisk inget hjälmkrav men rekommenderas. Får inte köras på allmän väg.

Motorcykel (Quad):

 • Registreringspliktig med skylt bak.
 • B-körkort eller A behörighet som utfärdats före 19 januari 2013.
 • Trafikförsäkring är obligatorisk, hjälmtvång. Måste besiktigas.

Traktor

 • Registreringspliktig med skylt bak.  Max hastighet 40 km/h.
 • Minst 15 år med körkortsbehörighet AM eller B-körkort.
 • Trafikförsäkring är obligatorisk, Skylt bak som visar att det är ett långsamt gående fordon. Inget hjälmtvång men rekommenderas.

Moped EU klass 1

 • Registreringspliktigt, Maxhastighet 45 km/h
 • Körkort AM.
 • Trafikförsäkring är obligatorisk, hjälmkrav. 

Oregistrerad fyrhjuling

 • Går inte att registrera
 • Får endast köras på godkänt inhägnat område.
 • Kan trafikförsäkras. 

Källa: Körkortsbehörigheter är hämtade från Transportsyrelsen 

För mer information, kontakta gärna:

Se alla pressmeddelanden