Länsförsäkringar kommenterar

Invasionen av Ukraina – effekter på de finansiella marknaderna, fonder och pensionssparande

Invasionen av Ukraina är en tragedi och innebär stort mänskligt lidande för det ukrainska folket. Händelseutvecklingen har haft stora effekter på de finansiella marknaderna, inklusive fonder och pensionssparande. Denna kommentar behandlar Länsförsäkringars agerande, utifrån de senaste tidens utveckling, kopplat till egna fonder och investeringsportföljer samt externa fonder inom fondförsäkring.

Länsförsäkringar Position Paper regarding forestry in the draft delegated act under the Taxonomy Regulation

Länsförsäkringar recommends to re-include the TEG report’s proposed activity Existing forest management. Forest companies contribute to climate change mitigation and enable a transition away from fossil fuels. Removal of the activity would counteract both the purpose of the taxonomy and EU’s climate objective. We are also of the opinion that Improved forest management should be withdrawn.

Hälso- och sjukvårdsförsäkringen skapar förutsättningar för en hälsosam arbetsplats

I ett samhälle med ökad psykisk ohälsa och livsstilssjukdomar är det viktigt att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga ohälsa, främja hälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Som ömsesidigt kundägt försäkringsbolag gör vi vad vi kan för att trygga våra kunder. I detta fall handlar det om att främja arbetsförmåga och en hälsosam arbetsplats.