Länsförsäkringar Position Paper regarding forestry in the draft delegated act under the Taxonomy Regulation

Länsförsäkringar recommends to re-include the TEG report’s proposed activity Existing forest management. Forest companies contribute to climate change mitigation and enable a transition away from fossil fuels. Removal of the activity would counteract both the purpose of the taxonomy and EU’s climate objective. We are also of the opinion that Improved forest management should be withdrawn.

Hälso- och sjukvårdsförsäkringen skapar förutsättningar för en hälsosam arbetsplats

I ett samhälle med ökad psykisk ohälsa och livsstilssjukdomar är det viktigt att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga ohälsa, främja hälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Som ömsesidigt kundägt försäkringsbolag gör vi vad vi kan för att trygga våra kunder. I detta fall handlar det om att främja arbetsförmåga och en hälsosam arbetsplats.

Framtida försäkring av planerade fastigheter där länsstyrelsen avråder från nybyggnation på grund av naturskaderisker

Länsförsäkringar är en federation av 23 olika fristående länsförsäkringsbolag, som i varje enskilt fall gör en egen riskbedömning. Länsförsäkringsgruppen har tillsammans samlat tillgänglig fakta kring naturskaderisker och grundar en rekommendation på underlag från FNs klimatpanel (IPCC), SMHI, Sveriges Geologiska Institut (SGI) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap(MSB), samt forskningsrapporter från flera universitet.