Bilder & filmer

Här hittar du våra pressbilder. Bilderna får endast användas av medier i redaktionellt syfte. De får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Om fotografens namn finns bör det skrivas ut. Hittar du inte bilden du söker? Kontakta oss.