Årsbesked för ditt pensionssparande

Årsbeskedet visar hur ditt sparande har utvecklats under året. Det skickas ut digitalt en gång om året.

Äldre kvinna som fått sitt årsbesked, foto.
Äldre kvinna som ska gå i pension, foto.

Du får årsbeskedet i februari

Du som sparar i en pensions- eller kapitalförsäkring får ditt digitala årsbesked för 2022 den 14 februari 2023. Har du valt att få ditt årsbesked utskickat i pappersform kommer det postas till dig den 20 februari 2023.

Logga in för att läsa ditt årsbesked

Logga in på Mina sidor eller i vår app och välj Pension. Där hittar du ditt årsbesked. När du är inloggad kan du även se aktuella värden på dina försäkringar. Passa gärna på att se över hela ditt sparande och de försäkringsskydd du har kopplade till det.

Vill du ha SMS och/eller mejl när ditt årsbesked har kommit så uppdaterar du dina kontaktuppgifter under Inställningar vid sms- och e-postnotiser.

Logga in

Utveckling av våra förvaltningsformer 2022

Läs mer om utvecklingen för respektive förvaltningsform. Här nedan svarar vi på de vanligaste frågorna.

Fondförvaltning

För dig som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med fondförvaltning erbjuder vi ett stort utbud av fonder som löpande utvärderas utifrån bland annat avkastning och hållbarhet.

Utveckling 2022

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för respektive fond du har valt under Fondkurser.

Traditionell förvaltning

  • Du som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med traditionell förvaltning har en garanti i ditt sparande. Länsförsäkringar placerar ditt sparande på många marknader i en mix av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheterför att sprida riskerna och för att du ska få bästa möjliga utveckling på ditt sparande. Här nedan kan du läsa om våra olika traditionella förvaltningsformer.

Garantiförvaltning

Nya Trad

Du som har en försäkring med Nya Trad får en garanti på ditt sparande. Vi placerar pengarna på många marknader i världen i en blandning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter för att sprida riskerna.
 
Du som sparar i Nya Trad är garanterad en lägsta nivå på dina framtida utbetalningar. Ditt värde av sparande ökar med aktuell återbäringsränta som innebär att utbetalningarna kan bli större är det vi har garanterat.

Utveckling 2022

Bilaga till årsbesked 2022 om hållbarhetsrelaterade upplysningar

Gamla Trad

Du som har en försäkring med Gamla Trad får en garanti på ditt sparande. Vi placerar pengarna på många marknader i världen i en blandning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter för att sprida riskerna.

Du som sparar i Gamla Trad är garanterad en lägsta nivå på dina framtida utbetalningar. Ditt värde av sparande ökar med aktuell återbäringsränta som innebär att utbetalningarna kan bli större är det vi har garanterat.

Utveckling 2022

Bilaga till årsbesked 2022 om hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nya Världen

Om du har en pensions- eller kapitalförsäkring med Nya Världen-förvaltning så placeras sparandet på flera marknader och i olika tillgångar vilket ger en bra riskspridning.

Du som sparar i Nya Världen är garanterad en lägsta nivå på dina framtida utbetalningar. Cirka 70 procent placeras i aktier och cirka 30 procent placeras i räntebärande tillgångar med låg risk.

Utveckling 2022

Bilaga till årsbesked 2022 om hållbarhetsrelaterade upplysningar

Vad kostar din försäkring?

Här hittar du de vanligaste frågorna kring avgifter och kostnader i ditt årsbesked.

Vill du börja ta ut din pension?

Vad som gäller vid utbetalning av din pension