Årsbesked 2021 - Fondförvaltning

Du som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med fondförvaltning kan välja mellan våra egna fonder och utvalda fonder från andra fondbolag.

Hur gick det 2021?

2021 präglades av en fortsatt stark ekonomisk återhämtning och stigande börser. Pandemin fortsatte men avtrycket på ekonomin var betydligt mindre än under 2020. Utvecklade ekonomier har överlag klarat återhämtningen bättre, både tack vare vaccinationsprogram och expansiv ekonomisk politik. Flera tillväxtländer präglades av fortsatt hög smittspridning och hårda restriktioner. Denna skillnad blev påtaglig på världens börser där marknader steg rejält i utvecklade ekonomier som Sverige och USA medan tillväxtmarknader såg en svag utveckling, inte minst en svag börs i Kina. Året präglades även av hög inflation. Stigande råvarupriser, elpriser samt flaskhalsar i produktionen bidrog till att inflationen steg ordentligt. Finansiella marknader präglades av fortsatt låga räntor och stigande börser. Världens centralbanker fortsatte med kraftiga stimulanser trots den höga inflationen.

Utvecklingen på marknaderna avspeglade sig även för Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud. Drygt 85 procent av fonderna i utbudet hade positiv avkastning. Fonder med inriktning mot fastigheter, svenska och amerikanska aktier tillhörde kategorier som hade starkast utveckling medan fonder med inriktning mot Kina och vissa tillväxtmarknader utvecklades negativt. Bäst utveckling under året hade Länsförsäkringar Fastighetsfond som steg 57 procent.


Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked. 

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om årsbeskedet för Fondförvaltning

 • I fonder med mycket hög risk är svängningarna ofta stora och
  avkastningen kan skilja sig åt kraftigt år från år. För 2021 var det
  tillväxtmarknadsfonder och fonder inriktning mot Kina och Latinamerika som återfinns på listan med fonder med lägst avkastning.

  Fond                                                          Utveckling 2021 i procent

    

  BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic

  -12,8

  JPM China A

  -12,1

  Robeco Chinese Equities

  -10,9

  BlackRock Latin America

  -6,9

  PineBridge Latin America

  -6,0

   

   

  Hjälpte det här svaret dig? 5 av 5 har fått hjälp av svaret
 • Vi erbjuder fonder som är hållbarhetsinriktade med tydliga strategier att välja in bolag som avser att bidra till en hållbar samhällsutveckling samt undviker bolag och sektorer som anses som oansvariga. Flera av fonderna har klimatfokus och är verksamma inom områden som exempelvis förnyelsebar energi och energilagring. Det här är några av våra hållbarhetsinriktade fonder och deras avkastning under 2021.

  Fond

  Utveckling 2021 i procent

  BNP Paribas Aqua

  40,4

  Blackrock Systematic ESG World

  35,8

  RobecoSAM Global Gender Equality

  34,9

  Länsförsäkringar Global Klimatindex

  33,3

  Robeco Global Sustainable Conservative

  32,9


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 6 har fått hjälp av svaret
  1. Logga in från startsidan och klicka på fliken Pension alternativt på "Visa" i den gröna rubriken SPARA. Då ser du din försäkring, eller om du har flera stycken.
  2. Klicka på försäkringen.
  3. Nu ser du ditt sparande och kan byta ut fonder eller ändra hur ditt sparande är fördelat på olika fonder.
  4. Klicka på ”Byt och ändra fonder” om du vill omfördela eller byta fonder i ditt befintliga fondinnehav.
  5. Klicka på ”Placera kommande inbetalningar” om du vill att dina framtida insättningar läggs i andra fonder eller fördelas på ett annat sätt.

  Kontakta oss om du behöver hjälp med bytet.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 7 har fått hjälp av svaret