Årsbesked 2020 - Fondförvaltning

Du som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med fondförvaltning kan välja mellan våra egna fonder och utvalda fonder från andra fondbolag.

Hur gick det 2020?

2020 blev ett minst sagt omtumlande år på världens finansiella marknader. Coronautbrottet medförde de snabbaste nedgångarna som någonsin setts på världens börser. Trots en fortsatt pandemi och svårt sargade ekonomier skedde en snabb och kraftfull återhämtning på finansiella marknader. Det kan dels förklaras med de oerhört genomgripande stimulansåtgärder som genomfördes av världens stora centralbanker, samt den kraftiga utökningen av finanspolitiska åtgärder.

Riskfyllda tillgångar presterade mycket väl under 2020 och särskilt med tanke på utvecklingen av den underliggande ekonomin, som fortfarande tyngs av pandemin. Det var dock en tydlig tudelning där teknologi- och tillväxtaktier gick mycket bra medan sektorer transport, energi och finans drabbades hårt.

Börserna slutade året rejält upp för USA, Tillväxtmarknader och Sverige men bara knappt över nollan för övriga Europa, där företag inom turism, energi och finans drabbats hårt av restriktioner och råvarupriser.

Inledningsvis under krisen var även marknadsfunktionaliteten för företagsobligationer mycket dålig. Men i takt med ökade stimulanser lugnades även denna marknad och företagskrediter avslutade året med positiv avkastning.

Ränteläget sjönk markant till följd av den ekonomiska nedgången och de kraftfulla penningpolitiska stimulanserna. Den svenska kronan försvagas under början av pandemin, men stärktes kraftigt under resten av året och ledde till att avkastningen på placeringar i utländska valutor drabbades negativt.

Utvecklingen på marknaderna avspeglade sig även för Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud. Drygt 70 av fonderna i utbudet hade positiv avkastning. Fonder med inriktning mot ny teknik och småbolag tillhörde kategorier som hade starkast utveckling medan fonder med inriktning mot vissa tillväxtmarknader och Europa utvecklades negativt. Bäst utveckling under året hade Handelsbanken Hållbar Energi som steg drygt 100 procent.


Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked. 

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om årsbeskedet för Fondförvaltning

 • Försäkringar

  Med breda fonder som placerar på olika marknader och tillgångsslag
  sprider man riskerna på flera marknader och i blandfonder även i flera
  olika tillgångsslag. Nedan visas blandfonderna i vårt utbud med högst avkastning.

  Det här är några av våra breda fonder i vårt utbud och deras avkastning
  under 2020.

  Fond

  Utveckling 2020 i procent

  Länsförsäkringar Mix A

  6,1

  Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential

  5,2

  Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt

  5,1

  Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans

  4,4

  Länsförsäkringar Global Hållbar

  4,3


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 2 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi erbjuder fonder som är hållbarhetsinriktade med tydliga strategier att välja in bolag som avser att bidra till en hållbar samhällsutveckling samt undviker bolag och sektorer som anses som oansvariga. Flera av fonderna har klimatfokus och är verksamma inom områden som exempelvis förnyelsebar energi och energilagring. Det här är några av våra hållbarhetsinriktade fonder och deras avkastning under 2020.

  Fond

  Utveckling 2020 i procent

  Handelsbanken Hållbar Energi

  103,9

  Baillie Gifford Positive Change

  63,8

  RobecoSAM Smart Energy

  38,8

  Schroder Global Climate Change

  32,0

  Robeco Global Consumer Trends

  30,1


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 4 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  1. Logga in från startsidan och klicka på fliken Pension alternativt på "Visa" i den gröna rubriken SPARA. Då ser du din försäkring, eller om du har flera stycken.
  2. Klicka på försäkringen.
  3. Nu ser du ditt sparande och kan byta ut fonder eller ändra hur ditt sparande är fördelat på olika fonder.
  4. Klicka på ”Byta mina fonder” om du vill omfördela eller byta fonder i ditt befintliga fondinnehav.
  5. Klicka på ”Placera mina kommande inbetalningar” om du vill att dina framtida insättningar läggs i andra fonder eller fördelas på ett annat sätt.

  Kontakta oss om du behöver hjälp med bytet.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 6 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det beror bland annat på att kostnader dras från ditt sparande för administrativa avgifter, skatt och eventuella försäkringsskydd som du har kopplat till ditt sparande. Du ser alla kostnaderna i ditt årsbesked under rubriken Sparredovisning. Värdeutvecklingen för enskilda fonder kan påverkas om du gör fondbyten.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 5 har fått hjälp av svaret