Årsbesked 2020 - Garantiförvaltning

Garantiförvaltning är en del av vårt tjänstepensionserbjudande och är en sparform med garanti som ger din pension trygghet.

För att ge god riskspridning och möjlighet till avkastning fördelas tillgångarna garantiförvaltningen mellan aktie och ränteplaceringar samt alternativa investeringar som skog och fastigheter.    

För oss är ansvarsfulla investeringar viktigt och en stor del i investeringsprocessen. Investeringarna som görs inom Garantiförvaltningen följer internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Garantiförvaltningen väljer in genom riktade hållbarhetsinvesteringar, väljer bort investeringar som inte uppfyller våra exkluderingskriterier, investerar i gröna obligation och kriterier tillämpas för omställningsbolag för att bidra till ett bättre klimat.

Avkastningen för Garantiförvaltningen under 2020 var 7,7 procent. Stark utveckling för aktier och alternativa investeringar som skog och fastigheter bidrog till den positiva utvecklingen för Garantiförvaltningen under året.

Mer om Garantiförvaltning

Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om Garantiförvaltning

  • Om det aktuella värdet (försäkringskapitalet) är större än det garanterade värdet har det uppstått ett överskott som kallas villkorad återbäring. Villkorad återbäring är ett kollektivt riskkapital, vilket betyder att den totala villkorade återbäringen delas med övriga sparare i garantiförvaltningen. Om det finns villkorad återbäring vid respektive utbetalningstillfälle kommer utbetalningen att överstiga garanterad utbetalning.


    Hjälpte det här svaret dig? 3 av 16 har fått hjälp av svaret
  • Det beror på att kostnader dras från ditt sparande för administrativa avgifter, skatt och eventuella försäkringsskydd som du har kopplat till ditt sparande. Du ser alla kostnaderna i ditt årsbesked under rubriken Sparredovisning.


    Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret