Drygt fyra av tio företagare anser att stressen bland medarbetarna har ökat

Många företag har drabbats mycket hårt under pandemin med stora förändringar i verksamheten från en dag till en annan. Fortfarande är det för många osäkert hur det ska gå under hösten, vilket kan ge mycket stress och oro. I en nyligen genomförd Novusundersökning så framgår det att drygt fyra av tio företagare med 1-10 anställda anser att stressen har ökat bland medarbetarna.

Kristina-Strom-Olsson-1

– Det är å ena sidan glädjande i undersökningen att många upplever att stressen inte har ökat men frågan är om förklaringen är en bättre arbetsmiljö och livssituation? Har företag hittat fungerande digitala arbetssätt som skapat mer flexibilitet för medarbetarna så är det bara att gratulera. Men att sex av tio företagare inte upplever att stressen har ökat bland medarbetarna kan också ha sin förklaring i att det helt enkelt finns för litet jobb och då är siffran mer oroande, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar också att vissa branscher sticker ut. I exempelvis byggbranschen där en dryg fjärdedel, av företagarna upplever att stressen bland medarbetarna ökat.

– En förklaring till att siffran inte är högre kan vara att trycket inte varit lika stort som vanligt under coronapandemin med anledning av uppskjutna byggstarter och minskad orderingång. En annan förklaring kan vara att företagaren helt enkelt bedömer att stressen inte har ökat, utan att veta hur medarbetarna mår. Här är det viktigt att som arbetsgivare komma ihåg att man har ett långtgående arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. Och det oavsett var arbetet utförs, säger Kristina Ström Olsson.

Bland företagsledarna upplever kvinnor (hälften) i större utsträckning än män (knappt 4 av tio) att stressen har ökat. Undersökningen visar också att företagare med enskild firma (knappt sex av tio) i högre utsträckning än aktiebolagen (fyra av tio) uppger att stressen har ökat.

– Även om det upplevda hälsotillståndet bland medborgarna generellt är gott i Sverige så har det psykiska välbefinnandet minskat och många människor upplever stress eller andra psykiska besvär. Statistik från Försäkringskassan visar också att nästan hälften av alla sjukskrivningar fortfarande förklaras av psykiska besvär som utmattningssyndrom och akut stressreaktion säger Kristina Ström Olsson.

Hälostrategens tips för att upptäcka skadlig stress hos medarbetare:

 1. Tydliggör rollfördelning och förväntningar.
  Följ upp arbetet och arbetssituation löpande i samband med medarbetarsamtal.
 2. Försök att träffa dina medarbetare regelbundet.
  Då är det lättare att utläsa förändringar i medarbetarens hälsa och välmående. Vid krav på social distansering kan mötet förläggas utomhus.
 3. Kommunicera med dina medarbetare, ta dig tid att lyssna och gör dem delaktiga.
  Det är friskfaktorer och gör det samtidigt lättare att upptäcka om någon medarbetare är på väg att utveckla skadlig stress.
 4. Se till att ha tillgång till oberoende expertstöd, som sjukvårdsförsäkring eller företagshälsovård.
  Då kan du som företagare få hjälp i arbetsmiljöarbetet, med egen stresshantering och andra hälsofrämjande insatser.

Om underökningen:

Undersökningen genomfördes av Novus via telefon med 1000 vd eller företagsledare i företag med 1-10 anställda på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågan som ställdes var: I vilken grad anser du att stressen bland dina medarbetare har ökat senaste tiden? Svarsalternativ: Stressen har ökat mycket, ökat till viss del, ökat litegrann, inte ökat.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, telefon xxx

Presskontakt, telefon 08-588 41850

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden