Länsförsäkringar kommenterar

Invasionen av Ukraina – effekter på de finansiella marknaderna, fonder och pensionssparande

Invasionen av Ukraina är en tragedi och innebär stort mänskligt lidande för det ukrainska folket. Händelseutvecklingen har haft stora effekter på de finansiella marknaderna, inklusive fonder och pensionssparande. Denna kommentar behandlar Länsförsäkringars agerande, utifrån de senaste tidens utveckling, kopplat till egna fonder och investeringsportföljer samt externa fonder inom fondförsäkring.

Hälso- och sjukvårdsförsäkringen skapar förutsättningar för en hälsosam arbetsplats

I ett samhälle med ökad psykisk ohälsa och livsstilssjukdomar är det viktigt att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga ohälsa, främja hälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Som ömsesidigt kundägt försäkringsbolag gör vi vad vi kan för att trygga våra kunder. I detta fall handlar det om att främja arbetsförmåga och en hälsosam arbetsplats.