Av: Länsförsäkringar

Invasionen av Ukraina – effekter på de finansiella marknaderna, fonder och pensionssparande

Invasionen av Ukraina är en tragedi och innebär stort mänskligt lidande för det ukrainska folket. Händelseutvecklingen har haft stora effekter på de finansiella marknaderna, inklusive fonder och pensionssparande. Denna kommentar behandlar Länsförsäkringars agerande, utifrån de senaste tidens utveckling, kopplat till egna fonder och investeringsportföljer samt externa fonder inom fondförsäkring.

Övergripande

 • Bolag med mer än 5 procent av sina intäkter från utvinning av olja och gas är sedan tidigare exkluderade från våra investeringar vilket inkluderar de statligt ägda ryska bolagen Rosneft och Gazprom.
 • Nio ryska statskontrollerade bolag har lagt tills på exkluderingslistan. De nio bolagen är: Aeroflot, Alrosa, RusHydro, Rosseti, Sberbank, Sovcomflot, Transneft, VTB Bank, United Aircraft Corporation. Exkluderingskriterierna ses löpande över.
 • Obligationer utfärdade av Ryssland och Belarus är upptagna på Länsförsäkringars exkluderingslista utifrån brott mot folkrätten, överträdelser av internationella konventioner, samt utifrån att ländernas ledningar bedöms vara auktoritära, korrupta och kränker mänskliga rättigheter.
 • Länsförsäkringar har skänkt pengar till de drabbade i Ukraina via Röda Korset

 

Produktspecifika kommentarer

 • Länsförsäkringars investeringsportföljer för de traditionella förvaltningsformerna, Garantiförvaltningen och sakförsäkringsportföljerna har inga investeringar i vare sig ryska statens statsobligationer eller i ryska bolag.
 • Två av Länsförsäkringars fonder (Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv och Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära) har ett fåtal innehav i Ryssland. Fonderna förvaltas av externa förvaltare och innehaven ska säljas så snart det är möjligt.
 • Länsförsäkringars fondandelsfonder (Bekväma fonderna, Sparmålsfonderna, Mix, och Multistrategi) har indirekt investeringar i statsobligationer från Ryssland och Belarus via underliggande externa fonder. Även här har de externa förvaltarna kontaktats med uppmaning att sälja innehaven så snart det är möjligt.
 • Utöver Länsförsäkringars egna investeringsportföljer och fonder erbjuder Länsförsäkringar ett flertal externa fonder i utbudet, varav flera kan ha mindre innehav i ryska statsobligationer och/eller ryska bolag. Fonder med störst koppling till Ryssland i fondförsäkringsutbudet är:
  • Carnegie Rysslandsfond
  • East Capital Ryssland
  • East Capital Östeuropa
  • BlackRock Emerging Europe

En lista med vilka fonder som påverkas av rådande handelsstopp finns här

Vanliga frågor kopplat till invasionen av Ukraina

Se alla kommentarer