Råkat ut för en vattenskada?

Det kan bli rörigt hos dig en tid efter du drabbats av en vattenskada. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få från din hemförsäkring.

Råkat ut för en vattenskada?

Anmäl vattenskada

Du anmäler mindre vattenskador enklast på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. Är skadan stor är det bättre att du kontaktar oss på telefon.

Till skadeanmälan

Bra att tänka på

 1. Beställning av arbetet

  För att garantier och konsumenttjänstlagen ska gälla, är det alltid du som är beställare av reparationen. Skriv därför alltid avtal med entreprenören. Tänk på att tidigt informera om eventuella förändringar du vill göra.

 2. Innan reparation

  Vid en del skador måste torkning, sanering eller andra åtgärder utföras innan reparationen kan påbörjas. Kostnad för till exempel extra elförbrukning i samband med torkning ersätts från försäkringen.

 3. ROT-avdrag

  ROT-avdraget kan normalt inte utnyttjas vid en försäkringsskada. Kontakta Skatteverket för mer information.

Så här går det till

Du har säkert en del funderingar om vad som händer efter att du drabbats av en vattenskada. Här kan du läsa om de olika stegen från det att du anmäler din skada.

När du anmäler skadan får du kontakt med en personlig handläggare som kommer att vara din kontaktperson genom hela processen.

Vi behöver få veta vad som har hänt. Exempel på frågor vi kommer att ställa är:

 • När det har hänt?
 • Hur stor är omfattningen?
 • Har man vidtagit några åtgärder?
 • Har någon fackman varit på plats?
 • Är läckan stoppad?

Om läckan inte är stoppad bör du kontakta en jourrörmokare. Kostnaden för det kommer att ersättas om det visar sig att din skada är ersättningsbar från din försäkring.

Vi hjälper dig att boka en besiktning. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt så ska du kontakta din hyresvärd eller förening.

När skadan är besiktigad får vi en besiktningsrapport skickad till oss. Bor du i en bostadsrättsförening skickas rapporten till föreningen och du får begära ut handlingen från dem.

För att ta reda på den totala omfattningen av skadan kan vi i vissa fall behöva bryta upp golv eller gå in i väggar för att ta fram en kostnadskalkyl.

När vi får rapporten går vi igenom den och avgör om skadan är ersättningsbar. Det innebär att vi tittar på vilket sätt som skadan har uppkommit på och om skadan omfattas av din försäkring. Vi meddelar dig beslutet via mejl, post eller telefon.

Om din försäkring täcker skadan kommer en entreprenör att kontakta dig för att avgöra hur skadan ska åtgärdas och hur mycket det kommer att kosta.

Om det rör sig om en mindre skada kan vi be dig att själv ta in en offert som skickas till oss för godkännande.

Du som kund är alltid beställare av arbete och material.

Tid för reparation beror på fuktskadans omfattning. Normal torktid ligger mellan 3-10 veckor.

När vi fått kostnadsförslag från entreprenören tittar vi på om det verkar rimligt för åtgärderna. Vi räknar därefter ut hur mycket du kommer att få i ersättning efter din självrisk och eventuella avdrag för att det som ska lagas var begagnat.

Du kan välja att få skadan åtgärdad av entreprenören vi rekommenderar som eventuellt kan fakturera dig för åldersavdrag och självrisk. Om du själv vill anlita en entreprenör ersätter vi dig enligt det kostnadsförslag som tagits fram.

Ersättningen kan betalas ut direkt till ditt kontonummer om du kan identifiera dig med mobilt BankID. I annat fall skickas ett papper hem till dig där du fyller i de uppgifter vi behöver för att du ska få din ersättning.

Om du inte är enig med oss om vårt beslut kan du alltid kontakta oss.

Vad ersätter försäkringen?

Ersättningsbart läckage

Har du en villhem- eller fritidshusförsäkring kan du få ersättning för skador som uppkommer på byggnaden vid läckage.

Har du också fått skador på dina saker får du hjälp från din hemförsäkring. Det gäller om vatten oberäknat läckt ut från ledningssystem för vatten och avlopp eller från någon anordning som är ansluten till dem. Till exempel om diskmaskinen läcker ut och skadar golvet i köket.

Din bostadsrättsförsäkring och föreningens fastighetsförsäkring omfattar skador på själva lägenheten. Hemförsäkringen omfattar skador på dina saker och kostnader som du drabbas av om det inte går att bo kvar under reparationen.

Försäkringen ersätter dina saker som skadats och kostnader för annat boende om det inte går att bo kvar tills skadan är reparerad. Skador på själva lägenheten ska anmälas till fastighetsägaren.

Vilka kostnader får jag själv betala?

Utöver din självrisk kan du behöva betala:

 • Åldersavdrag
  I vissa fall gör vi åldersavdrag på material och arbete enligt en tabell.

 • Nedsättning
  Om tidigare arbete visar sig inte vara fackmannamässigt utfört kan din ersättning från försäkringen sättas ner eller helt utebli.

 • Extra beställningsarbeten
  Vill du till exempel höja kvaliteten eller göra förändringar i samband med reparationen går det bra. Du betalar själv för sådana förbättringar.

Tips på hur du kan undvika vattenskador

Andra skador i hemmet eller på dina saker