Har du haft inbrott hemma?

Om du har råkat ut för stöld vid ett inbrott är det bra att agera snabbt. Här är en lista med rekommendationer om vad du bör tänka på och hur skadeanmälan går till.

Har du haft inbrott hemma?

Anmäl inbrott

Har du råkat ut för inbrott gör du först en polisanmälan. Du kan enkelt anmäla skadan på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. Du kan även ringa till oss och anmäla din skada.

Till skadeanmälan

Tips för en snabbare skadeanmälan

 1. Spärra kort

  Om du har blivit bestulen på konto- eller kreditkort, spärra dem så snart du kan. Notera att du har möjlighet att spärra kortet temporärt.

 2. Anmäl till polisen

  När vi tar hand om ditt skadeärende kommer vi att be om en kopia på din polisanmälan. Därför är det viktigt att du kontaktar polisen så snart som möjligt.

 3. Uppgifter om föremål och nypris

  Ta reda på hur mycket det kostar att köpa nytt likvärdigt föremål idag.

 4. Ta fram kvitton och andra handlingar

  Det är bra om du tar fram kvitton, garantibevis, foton eller andra handlingar för de föremål du blivit av med.

Så här går det till

Här kan du läsa om de olika stegen från det att du anmäler inbrottet till oss.

När du anmält din skada till oss kommer en handläggare att kontakta dig om ditt ärende.

Vi behöver få reda på vad som hänt. Exempel på frågor vi kommer att ställa är:

 • Hur tog sig gärningsmannen in i bostaden?
 • När lämnade du hemmet? Vart har du varit?
 • Vilka skador har uppkommit på fastigheten?

Vid vår första kontakt behöver vi också en uppskattning på vad som har blivit stulet. Se till att invänta eventuell brottsplatsundersökning av polisen innan du börjar städa eller åtgärda skador.

Tänk på att du även kan få ersättning från andra försäkringar, till exempel från din bilförsäkring om du blir av med nycklar i samband med inbrottet. Då behöver du göra en separat skadeanmälan.

Har det blivit skador på ditt hem på grund av inbrottet behöver vi veta omfattningen på skadorna och vad det kommer att kosta att laga. Dokumentera gärna skadorna med bilder.

I vissa fall kan vi även behöva besiktiga skadorna. Akuta åtgärder som att täcka för trasigt fönster kan du göra på en gång.  

 • Bor du i en hyresrätt så är det hyresvärden som har ansvaret för att återställa skadorna.

 • Bor du i en bostadsrätt så är det antingen du eller din förening som är ansvarig för att skadorna lagas, det stämmer du enklast av med din förening. Om det är du som är ansvarig kan du behöva skicka in föreningens stadgar till oss där detta framgår.

 • Bor du i eget hus så är det du som har ansvaret för att återställa skadorna.

Om skadorna ersätts av din försäkring kommer du få välja mellan en kontant ersättning för att åtgärda skadorna själv eller få de åtgärdade av en entreprenör vi har avtal med.

Vi räknar vi ut hur mycket du kommer att få i ersättning efter din självrisk och eventuella åldersavdrag. Ålderavdrag görs på vissa byggdelar beroende på hur gamla de är.

För att följa de konsumetlagar som finns är det viktigt att det är du som är formell beställare av reparationen som ska utföras.

För att kunna värdera stulna eller skadade föremål kommer du behöva beskriva de så detaljerat du kan. Vi behöver då veta vad som blivit stulet, när det köptes, var och för hur mycket.

Du kan även ta fram kvitton, kontoutdrag, garantihandlingar, foton eller annat som kan visa på föremålets ålder, värde och att det är du som är ägare.

Glöm inte bort att också anmäla vad som blivit stulet till polisen.

När vi fått alla dina uppgifter sammanställer vi allt och beslutar vad som kan ersättas utifrån vad din försäkring täcker. Ibland anlitar vi värderingsmän för att komma fram till rätt värden.

Vi betalar ut beviljad ersättning efter åldersavdrag och självrisk direkt till ditt kontonummer om du kan identifiera dig med mobilt BankID. I annat fall skickar vi ett papper hem till dig där du fyller i dina uppgifter.

Om du inte är enig med oss om vårt beslut kan du alltid kontakta oss.

Andra skador i hemmet eller på dina saker