Har flyget eller tåget blivit försenat?

Tråkigt att bli försenad. Blir du minst åtta timmar försenad under din resa på grund av sent eller inställt flyg eller tåg får du ersättning om du har utökat reseskydd i din hemförsäkring. Du kan också få ersättning om du betalat resan med ditt bank- eller betalkort.

Har flyget eller tåget blivit försenat?

Anmäl personförsening

Du kan enkelt anmäla förseningen på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. Du kan även ringa till oss och anmäla din skada.

Till skadeanmälan

Tips för en snabbare skadeanmälan

  1. Skriv upp tider

    Notera tiden du skulle kommit fram, och tiden du kom fram.

  2. Försenad på tjänsteresan

    Vänd dig till din arbetsgivare om du blev försenad på tjänsteresan.

  3. Ha ditt kontonummer redo

    Du får din ersättning snabbare om du fyller i ditt kontonummer direkt.

Hur gäller min hemförsäkring om jag missar mitt flyg eller tåg?

Har du utökat reseskydd i din hemförsäkring ersätter vi dig om du blir försenad på resan.

Har du påbörjat resan, det vill säga lämnat bostaden, och flyget blir inställt eller försenat mer än åtta timmar får du 1 000 kronor. Blir du försenad mer än 36 timmar får du 2 000 kronor till. Högsta ersättning är 3 000 kronor per person.

Du betalar ingen självrisk för ersättning från utökat reseskydd.

Du får ersättning om du påbörjat din resa från eller till Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar ditt flyg eller tåg. En sådan händelse är till exempel ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka.

Vi ersätter nödvändiga merkostnader för att du ska kunna ansluta dig till resan. Om det inte går att ordna får du ersättning för att återvända hem och för de missade resdagarna. Merkostnaderna kan maximalt ersättas med 5000 kronor per person från hemförsäkringen.

Har du utökat reseskydd är maxersättningen 15 000 per person. Maxersättningen per missad resdag och person är i hemförsäkringen 500 kronor. Har du utökat reseskydd är maxersättningen per missad resdag och person 1000 kronor. 

Om du får besked (via media eller resebolaget) innan avresan från bostaden om att det finns risk för inställda flyg eller tåg, på grund av exempelvis ett snöoväder eller flygkonkurs, får du inte ersättning från din hemförsäkring. Då måste du kontakta ditt resebolag för att se status på flyg- eller tågresan.

Du har ett extra skydd när du har betalat minst 75 procent av resan med ditt bank- eller betalkort hos oss. Med kortbetalning menar vi också betalning från ditt konto hos oss via antingen internet eller giro.

Personförsening

Blir du försenad mer än 4 timmar får du 500 kr per försäkrad, mer än 8 timmar får du ersättning med ytterligare 500 kr per försäkrad. Efter 24 timmars försening får du ersättning med ytterligare 500 kr per försäkrad.

Bagageförsening

Kommer bagaget till resmålet mer än 6 timmar senare än du, får du ersättning för inköp med upp till 2000 kr. Efter 24 timmars försening kan du få ersättning med ytterligare 4000 kr. Dina inköp ska kunna styrkas med inköpskvitton.