Så får du ersättning för en arbetsskada

Om du har skadat dig på jobbet så kan du få ersättning från Försäkringskassan, AFA försäkringar och i vissa fall din sjuk- eller olycksfallsförsäkring. Vi guidar dig rätt!

Så får du ersättning för en arbetsskada

Vad räknas som en arbetsskada?

En arbetsskada inträffar om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka på jobbet, eller på väg till jobbet. Vanliga arbetsskador är muskel- och ledbesvär orsakade av fysisk belastning. Det kan också vara att du fått psykiska besvär på grund av en dålig arbetsmiljö eller bristande organisering av ditt arbete.

Om du jobbar inom vården och får en smittsam sjukdom är det också en arbetsskada. Skulle du få en samhällsfarlig smittsam sjukdom på jobbet, är det också en arbetsskada. Covid-19 räknades tidigare som samhällsfarlig.

Hur anmäler jag en arbetsskada?

Det första du ska göra om du råkat ut för en arbetsskada är att anmäla den till din arbetsgivare. Om du är egenföretagare skickar du själv in din anmälan till Försäkringskassan.

Arbetsgivarens skyldighet vid skada på jobbet

Arbetsgivaren anmäler skadan till Försäkringskassan och skyddsombudet på arbetsplatsen. Vid allvarlig olycka eller dödsfall ska arbetsgivaren direkt göra en anmälan till Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsaker till olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud på jobbet. Varje år ska arbetsgivaren dessutom göra en sammanställning över vad som har hänt och skicka till Arbetsmiljöverket.

Hur gör jag för att få ersättning för en arbetsskada?

Det finns olika typer av försäkringar som du kan omfattas av:

Alla som arbetar har en arbetsskadeförsäkring genom Försäkringskassan. Du kan ansöka online om du har rätt till ersättningen

Om din arbetsgivare har kollektivavtal så kan du också kontakta AFA försäkring för att se om du har rätt till ersättning från dem.

Se även över om du har en egen försäkring eller en gruppförsäkring via till exempel din arbetsgivare som kan ge ersättning vid olycksfallsskada och sjukdom.

Länsförsäkringars olycksfall- och sjukförsäkring

Inom gruppförsäkring har vi en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt (alltså fritid och arbetstid). Vi har även en kollektiv olycksfallsförsäkring som går att teckna för att gälla under arbetstid. Vi ersätter bland annat för invaliditet, medicinsk (nedsatt kroppsfunktion) eller ekonomisk (nedsatt arbetsförmåga) eller om du har fått ärr.

Länsförsäkringars gruppförsäkring

Länsförsäkringars kollektiv olycksfallsförsäkring

Osäker på vilka försäkringar du omfattas av hos Länsförsäkringar? Kontakta oss!

Då har du rätt till ersättning för arbetsskada:

Olycksfall på arbetet

Du har rätt till ersättning för arbetsskada som orsakas i eller som ett resultat av ditt arbete. Exempelvis om du halkar, faller, skär dig, klämmer dig en maskin eller träffas av ett slag under tiden du jobbar.

Olycksfall under resor till och från arbetet

Du har även rätt till ersättning för arbetsskada om du råkar ut för något på väg till eller från arbetet. Till exempel om du råkar cyklar omkull och skadar dig eller halkar på en isfläck och bryter ett ben på vägen till jobbet.

Skador till följd av trafik, exempelvis om du krockar med din bil, omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen utan av trafikförsäkringen. Kontaktar ditt försäkringsbolag för reglering.

Om du inte färdats i fordonet kontaktar du motpartsfordonets försäkringsbolag. Är registreringsnumret okänt eller om fordonet inte är försäkrat så är det Trafikförsäkringsföreningen som reglerar skadan.

Länsförsäkringars fordonsförsäkringar

Arbetssjukdom

Till arbetssjukdom räknas sjukdomar som orsakats av ditt arbete och kvarstår efter mer än 180 dagar efter att du upptäckte de första symtomen eller besvären. Du kan ha rätt till ersättning för exempelvis inkomstbortfall, ärr och medicinsk invaliditet. För att ha rätt till ersättning ska arbetssjukdomen vara godkänd av Försäkringskassan.

Smittsam sjukdom

Om du drabbas av en smittsam sjukdom som påverkar din förmåga att arbeta har du rätt till ersättning. Sjukdomen ska vara godkänd av Försäkringskassan och eventuella symtomen ska vara kvar minst 180 dagar efter att du först insjuknade.