Illustration av par som pratar om att börja månadsspara.
Illustration av par som pratar om att börja månadsspara.

Månadsspara

Börja månadsspara i fonder eller aktier så kan du få dina pengar att växa.

  • Pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto varje månad
  • Sprid din risk genom att månadsspara i fonder
  • Slipp hålla koll på börsens upp- och nedgångar och få ett sparande som alltid blir av

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Börja månadsspara på ett investeringssparkonto

På ett investeringssparkonto (ISK) sparar du i fonder. Enklast är att göra det med en automatisk överföring i samband med att du får din lön. Då säkerställer du att pengarna finns på kontot när de ska dras. Om du istället för över pengar i slutet av månaden finns ju risken att du redan spenderat pengarna.

Så kommer du igång

Logga in i appen eller Mina sidor och följ stegen nedan. Är du inte bankkund sen tidigare behöver du bli bankkund för att starta ett månadssparande.

  1. Öppna ett ISK-konto om du inte redan har ett
  2. Välj fonder*
  3. Starta ett månadssparande
  4. Välj startdatum och månadsbelopp

Tips för nybörjaren

Spara i fonder steg-för-steg
Fondskola – olika fondtyper

*Är du osäker på vilka fonder du ska välja? Sätt ett sparmål i appen så får du automatiskt förslag på fonder som passar ditt sparmål. 

Hur mycket ska jag spara varje månad?

Det bästa sparandet är det som blir av, så fundera på vad som är en rimlig summa för dig att spara varje månad. Runt tio procent av lönen kan vara ett bra riktmärke. Kan du inte avvara så mycket? Ett litet sparande är bättre än inget alls och kan ge mycket pengar när du sparar långsiktigt. Läs mer om hur mycket du kan spara.

Räkneexempel på hur dina pengar kan växa med ett månadssparande

Grafen visar ett exempel på hur ditt sparkapital kan utvecklas över tid när du sparar i fonder eller aktier istället för att lägga pengarna på ett sparkonto utan ränta. Har du möjlighet att spara 2 000 kronor per månad i tio år får du ihop 240 000 kronor. Med en genomsnittlig avkastning på 6 procent ger ett sådant sparande dig en värdeutveckling på drygt 88 000 kronor. Hänsyn har inte tagits till eventuella skatter, avgifter, valutaförändringar eller inflation. 6 procent kommer från en förväntad långsiktig BNP-tillväxt på 2 procent plus aktieutdelningar på 2 procent plus inflation på 2 procent.

Illustration av graf som visar hur månadssparandet kan utvecklas över tid.

Varför månadsspara i fonder?

När du månadssparar i fonder så köper du andelar både när kursen är lägre och högre. När kursen är lägre kostar andelarna mindre, vilket gör att du får fler andelar för samma summa. Omvänt gäller om kursen går upp – då kostar det mer och du får färre andelar. Genom det automatiska månadssparandet sprider du möjligheterna att köpa när kursen är lägre och högre vilket gör att du slipper fundera på om det är rätt tid att köpa eller inte.

Hur mycket kan ett månadssparande ge mig?

Genom att laborera med olika summor och tidsperioder i vår enkla sparkalkylator kan du se hur mycket du måste spara varje månad för att nå ditt mål.

Till sparkalkylatorn

Månadsspara till en buffert

För dig som ska spara till en buffert, alltså pengar som du snabbt behöver komma åt om något oförutsett händer, är ett sparkonto ett bra alternativ. I appen eller på Mina sidor kan du enkelt skapa en stående överföring så att pengar flyttas från ditt lönekonto till ditt sparkonto varje månad.

Läs mer om sparkonto

Läs mer om länskonto

Illustration av spargris.

Dina pengar är skyddade

Den statliga insättningsgarantin innebär att du får ersättning upp till 1 050 000 kronor om banken går i konkurs. Det finns också ett statligt investerarskydd som innebär att om du har aktier, fonder eller andra värdepapper kan du få ut dina tillgångar, upp till 250 000 kronor, om banken går i konkurs. 

Insättningsgarantin

Om banken går i konkurs har du rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver beloppet om 1 050 000 kronor kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Investerarskyddet

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kronor. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen. Värdepapper på ISK omfattas av investerarskyddet.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna