Snabba enkla barnsparförslaget

Sparmålsfonderna passar dig som inte vill behöva se över ditt barns sparande så ofta. Med någon av våra Sparmålsfonder är det enkelt att komma igång.

Snabba enkla barnsparförslaget

Du behöver bara fundera på när sparandet ska börja användas och välja Sparmålsfonden som är anpassad till det, sedan sköter vi resten. Förvaltningsavgiften ligger på 0,50 procent på alla våra Sparmålsfonder.

Du kan sätta in engångsbelopp exempelvis vid högtidsdagar - eller ännu enklare - starta ett smidigt månadssparande så sprider du riskerna över tiden. Våra förvaltare följer marknaden noggrant och ser till att minska risken i takt med att sparmålet närmar sig genom att minska andelen aktier och istället öka andelen räntebärande papper.

Högre andel aktier – när det lönar sig

Nedtrappningen av aktier går långsamt i början och ökar sedan ju närmare tidpunkten för sparmålet du kommer. Det gör att du äger mer aktier under en längre period – när det lönar sig att ta lite extra risk och det är långt kvar till sparmålet. Samtidigt kommer du att äga mindre aktier när tidpunkten för att börja använda sparandet närmar sig.

…men lägre risk vid tidpunkten för sparmålet

Med en lägre andel aktier när du närmar dig sparmålet minimerar du risken för att sparandet minskar kraftigt, eller för att sälja på botten, vid ett eventuellt börsfall. Ett börsfall i anslutning till sparmålet kan annars få stora effekter eftersom ditt sparande kan ha hunnit växa sig stort.

När vill du ta ut pengarna?

Det här passar dig

2022-2027 Sparmål 2025
2028-2032 Sparmål 2030
2033-2037 Sparmål 2035
2038-2042 Sparmål 2040
2043-2047 Sparmål 2045
2048-2052 Sparmål 2050
2053-2057 Sparmål 2055
Efter 2058 Sparmål 2060

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna