Illustration av sparande.
Illustration av sparande.

Placeringsförslag med hållbarhetsinriktning

Våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud.

 • Fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål
 • Våra förvaltare ser över förslagen varje månad
hållbara investeringar hållbara investeringar

Håll dig uppdaterad via Investeringshjälpen

De hållbarhetsinriktade placeringsförslagen presenteras varje månad i Investeringshjälpen och även i vårt nyhetsbrev Sparutsikter. Gå till Sparutsikter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag

De hållbarhetsinriktade placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av utvalda egna och externa fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål i vårt pensionsutbud, fokus ligger på fonder som vi klassificerar som hållbarhetsinriktade och fonder med låg Co2-risk.

I de hållbarhetsinriktade placeringsförslagen återfinns fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål, och anses ha de bästa förutsättningarna utifrån vår analys av konjunkturläget, aktievärdering, trenden i marknaden och förväntad avkastning i förhållande till risken. Fonderna hämtas från Länsförsäkringars pensionsutbud av egna och externa fonder. Våra experter bevakar dagligen utvecklingen på marknaden. De ser över placeringsförslagen och justerar dem utifrån deras bedömning av vilka fonder som har jämförelsevis bäst förutsättningar till en god värdeutveckling.

 1. Hållbarhetsinriktad Defensiv

  Hållbarhetsinriktad Defensiv passar dig som sparar på kort sikt och önskar mycket låg risk. Portföljen består i normalfallet av 100 procent räntefonder.

 2. Hållbarhetsinriktad Stabil

  Hållbarhetsinriktad Stabil passar dig som sparar på medellång sikt och önskar låg risk. Portföljen består i normalfallet av cirka 30 procent aktiefonder och 70 procent räntefonder.

 3. Hållbarhetsinriktad Balans

   Balans passar dig som sparar på medellång sikt och önskar medelrisk. Portföljen består i normalfallet av cirka 55 procent aktiefonder och 45 procent räntefonder.

 4. Hållbarhetsinriktad Tillväxt

  Hållbarhetsinriktad Tillväxt passar dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar hög risk. Portföljen består i normalfallet av cirka 76 procent aktiefonder och 24 procent räntefonder.

 5. Hållbarhetsinriktad Potential

  Hållbarhetsinriktad Potential passar dig som sparar på medellång till lång sikt och önskar mycket hög risk. Portföljen består i normalfallet av 100 procent aktiefonder.

Så väljer du och byter fonder

Genom att prenumerera på Sparutsikter och ha koll på Investeringshjälpen ser du de aktuella förslagen för respektive risknivå. Du kan sedan i inloggat läge på Mina sidor, ändra dina val under fliken pension. Du behöver själv byta fonder om det sker förändringar i förslagen, det sker inte per automatik.

Håll dig uppdaterad via Investeringshjälpen

Vad avgör att en fond är hållbarhetsinriktad?

De hållbarhetsinriktade fonderna i vårt utbud består av bolag som har tydliga strategier och avsikter för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Flera av fonderna har tydlig placeringsinriktning mot bolag som är verksamma inom exempelvis förnyelsebar energi och energilagring.

Här kan du läsa mer om våra Hållbarhetsinriktade fonder

Fonder med låg koldioxidrisk (Co2-risk) är fonder med lågt klimatryck utifrån Morningstars beräkning av Co2-risk och exponering mot fossila bränslen. Morningstar Co2-risk är en beräkning baserad på fondernas portföljer och Sustainalytics analys av Co2-risker. För att få låg Co2-risk måste fondportföljens genomsnittliga Co2-riskvärde, de senaste 12 månaderna, vara under tio procent och genomsnittlig exponering mot fossila bränslen behöver vara under sju procent.

Viktig information

Denna information är allmänt hållen och inte anpassad efter individuella förutsättningar. Placeringsförslagen tillhandahålls av Länsförsäkringar Fondförvaltning och kan användas som stöd och generell vägledning när du väljer inriktning på ditt fondsparande hos Länsförsäkringar.

Vill du ha individuell finansiell rådgivning är du välkommen att vända dig till en rådgivare på ditt länsförsäkringsbolag eller till din försäkringsförmedlare. Då justeringar i förslagen kan ske månatligen rekommenderar vi att du som väljer att placera enligt förslagen ser över ditt sparande med jämna mellanrum. De hållbarhetsinriktade placeringsförslagen är ingen förvaltningstjänst där bytena sker automatiskt. Minsta insättning är 100 kronor per fond i sparande som direktsparande i fonder, IPS och ISK.

Faktablad och information om förvaltningsavgift finns på respektive fonds informationssida. Eftersom våra bedömningar av aktie-, ränte- och valutamarknaderna utgår från prognoser är de inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta belopp.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna