Länsförsäkringar Globala Mål Index

Länsförsäkringar Globala Mål Index ger dig ett sparande med en bred spridning över världens börser och investerar samtidigt i bolag som bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i världen - i enlighet med FN:s 17 globala mål. Fonden strävar även efter en låg koldioxidintensitet.

Länsförsäkringar Globala Mål Index följer ett skräddarsytt index som optimerats för att gynna bolag som tydligt bidrar till FN:s 17 Globala Mål. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Ambitionen med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt bekämpa klimatkrisen.

Ett bolag kan på olika sätt bidra till att de globala målen uppfylls - antingen genom de produkter och tjänster som bolaget erbjuder – eller genom sättet bolaget bedriver sin verksamhet.

Exempel på hur bolag kan bidra till målen:

  • Bolag verksamma inom förnyelsebar energi bidrar till mål 7 Hållbar energi för alla.
  • Bolag som tillhandahåller ny teknik och lösningar för utsläppsminskningar, återvinning eller energieffektivitet bidrar till mål 13 Bekämpa klimatförändringar
  • Bolag som erbjuder läkemedel, behandling och teknik för diagnosticering och behandling av olika sjukdomar bidrar till mål 3 God Hälsa och Välbefinnande.

Om fonden

  • Följer ett skräddarsytt index som optimerats efter bolag som bidrar till FN:s 17 Globala Mål
  • Fonden strävar efter en låg koldioxidintensitet.
  • Omfattas av Länsförsäkringars klimatsmarta vision som innebär att Länsförsäkringars fonder, genom reducerad utsläppsnivå, ska bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5˚C senast år 2030.
  • Tar hänsyn både till Länsförsäkringars grundläggande exkluderingskriterier samt till utökade kriterier gällande fossila bränslen och vapen.
  • Förvaltningsavgift: 0,60 %

Mer information om fondens utveckling, avgifter och risknivå hittar du här.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna