Länsförsäkringar Global klimatindex – en del av vår klimatsmarta vision

Önskan om att investera i mer hållbarhetsinriktade alternativ ökar kraftigt, och med vår fond Länsförsäkringar Global klimatindex kan ännu fler spara med hänsyn till klimatet, till en lägre avgift.

man i eka

Koldioxidutsläppen påverkar klimatet och de senaste åren har temperaturökningen lett till bland annat avsmältning av glaciärer och flera kraftiga översvämningar. Länsförsäkringars klimatsmarta vision innebär bland annat att alla Länsförsäkringars fonder, i linje med Parisavtalet, ska ha en utsläppsnivå som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5˚C senast år 2030.

Målet med Länsförsäkringar Global klimatindex är att en så stor andel som möjligt av fonden ska innehålla bolag som bidrar med lösningar för att klara klimatkrisen. Fondens koldioxidutsläpp ska vara lägre än för en traditionell global indexfond.

Fonden gynnar så kallade lösningsbolag, exempelvis förnyelsebar energi, solcellstillverkare och elfordon, som arbetar med att ta fram produkter och tjänster som ska minska klimatavtrycket. Fonden är en naturlig pusselbit i vår klimatsmarta vision. 

Länsförsäkringar Global klimatindex passar dig:

  • som vill ha en placering som följer världens marknader och har ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt.

Fakta om fonden

Fonden investerar brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna.

  • Fonden exkluderar fossila bränslen (utvinning och produktion av fossila bränslen).
  • Fonden exkluderar bolag med höga utsläpp av koldioxid. I varje enskild sektor i fonden kommer endast bolagen med lägst avtryck inom just den sektorn att finnas med.
  • Fonden optimeras genom att investera mer i aktier vars bolag använder teknik och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom exempelvis alternativa energikällor och miljöteknik. Exempel på verksamheter som dessa bolag ägnar sig åt är bland annat alternativa energikällor och miljöteknik inom alternativ energi, hållbar vattenhantering, grön byggkonstruktion, förebyggande åtgärder mot föroreningar och ren teknologi.
  • Koldioxidavtrycket för Global Klimatindex är 80 procent lägre än för MSCI World.
  • Fonden har en högre andel lösningsbolag (26 procent) än vad MSCI World har (3 procent).
  • Fonden följer Länsförsäkringars ordinarie exkluderingslista.

Förvaltningsavgift: 0,60 procent.

Risknivå: 6 av 7

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna