Ditt lokala länsförsäkringsbolag

LF Sörmlands årsredovisning

Marknadsandelar i %  

Privat

2022

2021

Hem 30,8 31,9
VillaHem 43,6 43,3
Fritidshus 43,8 43,6
Fordon fysisk person 32,2 32,7

Företag/Lantbruk

   
Byggindustri 42,5 44,0
Tillverkningsindustri 52,6 51,8
Tjänsteföretag 33,5 32,7
Fordon juridisk person
41,2 41,5

Om LF Sörmland

Över 175 år av trygghet och närvaro i Sörmland

LF Sörmland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag. Vi arbetar för att öka sörmlänningars säkerhet och trygghet samt att medverka till ett hållbart liv. Ambitionen är att alltid ha de mest nöjda kunderna.

Vi hjälper våra kunder med produkter och tjänster inom områdena bank, pension, försäkring och fastighetsförmedling. Vi är kända för att vara bra att ha att göra med i vår skadehantering och vi har hela vår skadeorganisation på plats i länet. Du som samlar dina försäkringar och ditt bankengagemang hos oss får extra förmåner. Vi finns i Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs.

Läs mer om LF Sörmland

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete