Valberedning

Valberedningen har bolagsstämmans uppdrag att lämna förslag på kandidater vid val till styrelsen och till fullmäktige.

Om du som försäkringskund vill lämna förslag till styrelseledamot kan du kontakta valberedningens ordförande. Information om hur du kan nominera kandidater till fullmäktige hittar du även under "Kundinflytande".

Valberedningens ordförande har regelbunden kontakt med Länsförsäkringar Skånes styrelseordförande för att bedöma huruvida styrelsen uppfyller de formella krav som ställs. Valberedningen tar även del av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete samt årlig genomförd lämplighetsprövning.

Anders Forkman
Valberedningens ordförande, fullmäktige Malmö
Tel: 0708-30 43 46

Michael Smedberg 
Fullmäktige Sjöbo
Tel: 0705-47 00 85

Anette Jernström
Fullmäktige Helsingborg
Tel: 0705-25 36 05

Jan Boris-Möller
Fullmäktige Lund
Tel: 070-324 80 58

Maria Rantzow
Fullmäktige Landskrona
Tel: 070-271 61 25