Valberedning

Valberedningen har bolagsstämmans uppdrag att lämna förslag på kandidater vid val till styrelsen och till fullmäktige.

Om du som försäkringskund vill lämna förslag till styrelseledamot kan du kontakta valberedningens ordförande. Information om hur du kan nominera kandidater till fullmäktige hittar du även under "Kundinflytande".

Valberedningens ordförande har regelbunden kontakt med Länsförsäkringar Skånes styrelseordförande för att bedöma huruvida styrelsen uppfyller de formella krav som ställs. Valberedningen tar även del av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete samt årlig genomförd lämplighetsprövning.

Peter Svenburg
Valberedningens ordförande, fullmäktige Malmö
Tel: 076-215 62 97

Michael Smedberg 
Fullmäktige Sjöbo
Tel: 070-547 00 85

Eva Marnfeldt
Fullmäktige Vellinge
Tel: 0706-120 934

Jan Boris-Möller
Tel: 070-324 80 58

Maria Rantzow
Fullmäktige Landskrona
Tel: 070-271 61 25

Anna Kylmä
Fullmäktige Ängelholm
Tel. 070-525 24 32