Hel- eller halvförsäkring: Vad är skillnaden?

Utöver trafikförsäkring kan du välja hel- eller halvförsäkring till din bil. Halvförsäkringen ger skydd för stöldskador, assistans och maskinskada. Helförsäkring skyddar även vid olycksskador på din bil.

Bil på skogsväg.

Vad ingår i halvförsäkring?

En trafikförsäkring, som är obligatorisk enligt lag, ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en olycka. Den ersätter också skador som du orsakar på annans fordon, men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon. En halvförsäkring ersätter dessutom stöldskador, innehåller assistans och räddning vid behov och maskinskada, som innebär fel på motor eller elektronik. 

Halvförsäkringen täcker inte skador som din bil fått genom en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. För att få skydd för det behöver du en helförsäkring.

Du får ersättning för glasrutor (inte strålkastarglas eller glastak) som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott. Med tilläggsförsäkringen MER får du dessutom betalt om glaset skadats genom skadegörelse. Har du en helförsäkring täcks både glasskador vid trafikolyckor och skadegörelse.

Du får ersättning om du får inbrott i bilen eller om bilen blir stulen. Om bilen har stulits får du ersättning först en månad efter din skriftliga skadeanmälan, om den inte har hittats innan dess. Hittas din bil med skador, eller om den skadats vid ett stöldförsök, får du betalt också för sådana skador.

Du kan få assistans vid bärgning eller bogsering vid en trafikolycka, eller om bilen råkar ut för driftstopp som till exempel punktering. Vi hjälper även till med bärgning om nycklarna har förlorats, skadats eller blivit inlåsta.

I vissa fall kan du också få betalt för hemtransport av föraren och passagerarna. Du får även betalt för transport av släp- eller husvagn, även om de skulle vara försäkrade i ett annat försäkringsbolag.

Bilens ägare, eller den som kör bilen, kan få betalt för ombuds- eller advokatkostnader och rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvister i samband med en trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen.

Om du till exempel efter en trafikolycka hamnar i en krissituation, får du betalt för behandling hos psykolog.

Den här delen av försäkringen gäller för bilar som är högst tio år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet.

Om maskinskadeskyddet gäller för din bil får du betalt för skador som påverkar bilens funktion, till exempel motor, startmotor, generator, kylsystem och kraftöverföring.

Med elektronikskyddet kan du till exempel få ersättning för skador på säkerhetssystem, komfortsystem och elektroniska system för kommunikation och information.

En allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som det ofta kallas, ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på din bil, till exempel om du skulle ha tankat bensin i en dieselbil – eller om du tappat bort eller skadat din bilnyckel.

Allriskförsäkringen gäller även kupéskada, vilket innebär inredning och fast monterad utrustning i kupé och bagageutrymme. Skyddet för kupéskada gäller endast för personbilar som är högst åtta år gamla.

Du får betalt för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Helförsäkring – med vagnskadeförsäkring

Helförsäkringen ger samma skydd halvförsäkringen men den täcker också vagnskada. Du kan alltså få ersättning för skador på din egen bil vid en trafikolycka, skadegörelse eller vid yttre olyckshändelse. Även om du själv skulle råka orsaka olyckan.

Vagnskadeförsäkring

Ersätter skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid annan så kallad yttre olyckshändelse och vid skadegörelse.

Helförsäkringen täcker skador du fått på din bil om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse och för glasskador efter exempelvis en trafikolycka.

Den ger dessutom ett skydd för bilen om den blir skadad när den transporteras. Om du har en takbox (som är monterad) så skyddas den också av vagnskadeförsäkringen.

Se ditt pris och köp helförsäkring

Tilläggsförsäkring MER

MER är bland annat till för dig som alltid vill ha tillgång till bil. MER-försäkringen betalar 75 procent av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder eller blir stulen. Du får behålla hyrbilen under reparationstiden men högst i 60 dagar. Du kan också välja att få kontant ersättning istället för hyrbil.

För att teckna MER-försäkringen ska bilen ha en halv- eller helförsäkring.

I MER-försäkringen ingår

  • hyrbil eller kontant ersättning om din bil blir skadad eller stulen
  • lägre självrisk om du krockar med till exempel älg eller rådjur
  • lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil.

MER-försäkringen tecknar du samtidigt som du tecknar en bilförsäkring.

Läs mer om våra olika motorförsäkringar för andra fordon

Hel- eller halvförsäkring?

Köper du en ny bil har den ofta en vagnskadegaranti och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring.

När vagnskadegarantin går ut bör du uppgradera till en helförsäkring för att fortsätta ha samma heltäckande skydd. När din bil blir äldre kanske du funderar på om du ska nöja dig med en halvförsäkring? Tänk dock på att vagnskadeförsäkringen inte har med din bils ålder att göra utan vilket värde bilen har. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Köp begagnat med koll

Begagnad bil på lut? Här är en handfull smarta saker att tänka på inför köpet.

Se tipsen

Köpa eller leasa - vad är egentligen bäst?

Guiden till dig som går i köptankar men är osäker på vilket alternativ som är mest lämpat.

Läs hela artikeln

 

barn som tittar in i kameran

En guide till livet bakom ratten

Allt och lite till som gör ditt bilägande smart och säkert.

Se alla artiklar