Länsförsäkringar lämnar synpunkter till EU om att hållbart skogsbruk bör ingå i taxonomin

Länsförsäkringar har lämnat synpunkter till EU-kommissionen om vilka investeringar som framöver ska kunna klassas som miljömässigt hållbara inom den så kallade taxonomin.

– Av alla sektorer som omfattas av kommissionens förslag i taxonomin har vi prioriterat att lämna synpunkter på skogsbruk. Länsförsäkringars huvudsakliga rekommendation är att EU-kommissionen bör återinföra det ursprungliga förslaget med kriterier för hållbart skogsbruk (”existing forest management”) som presenterades av den tekniska expertgruppen tidigare i år, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB.

EU-kommissionens nuvarande förslag bedöms innebära att skogsbruk så som vi känner det i Norden inte kan klassas som hållbart enligt regelverket.

– Vi anser att nuvarande förslag motverkar EU:s avsikter med taxonomin men också att det står i strid med de nyligen skärpta klimatmålen för unionen. Hållbart skogsbruk kan medföra positiva klimateffekter, både när skogen växer och binder koldioxid samt när förnyelsebart material från skogen kan ersätta fossila bränslen och produkter, säger Kristofer Dreiman.  

Övergripande välkomnar Länsförsäkringar EU:s handlingsplan för hållbar finansmarknad och avsikterna med taxonomin. Taxonomiregelverket handlar om att etablera en klassificering för vilken typ av verksamhet som ska definieras som hållbar och i förlängningen utgöra en hållbar investering, både ur miljömässiga och sociala perspektiv.

Läs hela Länsförsäkringars uttalande till EU-kommissionen

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum

 
Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

För ytterligare information kontakta:

Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Liv, telefon 072-142 8329

Presskontakt, telefon 08 – 588 41850

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden