Länsförsäkringar gör ytterligare investering i social obligation för att motverka effekterna av Covid-19

Länsförsäkringar Liv investerar närmare 380 miljoner kronor i ytterligare en social obligation. Denna obligation emitterades av Europeiska Investeringsbanken (EIB) och är avsedd att stödja den Europeiska hälso- och sjukvården under pågående viruspandemi.

Länsförsäkringar Liv tillsammans med Länsförsäkringar Sak och Fondliv bidrar på så sätt med närmare 400 miljoner för att försöka motverka de negativa hälso- och ekonomiska effekterna, och samtidigt stötta olika aktörer i kampen mot coronaviruset.

– Den snabba spridningen av Covid-19 innebär en tung belastning för folkhälsan, arbetstillfällen och ekonomin. Vår investering i EIB:s obligation kompletterar tidigare investering i IFCs sociala Covid-19 obligation*, den del Världsbanken som riktade sig mot den privata sektorn, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB.

Emissionen från EIB är specifikt avsedd att bekämpa Covid-19 pandemin och att öka tillgängligheten till hälsovård. Medel från obligationen kan fördelas av EIB till nationella hälsomyndigheter, sjukhus och laboratoriefaciliteter. Stödet kan bland annat handla om:

  • Medicinsk och icke-medicinsk utrustning, exempelvis ventilatorer.
  • Omvandling av anläggningar till akut- och intensivvårdenheter.
  • Att etablera mobila fältsjukhus.
  • Skyddsutrustning och förbrukningsvaror.

– Genom den här investeringen i EIB:s obligation får vi möjlighet att stötta det hårt drabbade Europa under pågående pandemi. Emissionens avsikter speglar även vårt eget arbete med ansvarsfulla investeringar och bidrar till FNs globala mål 3 om god hälsa och välbefinnande, ett av Länsförsäkringars prioriterade globala hållbarhetsmål, säger Kristofer Dreiman.

EIB emitterade obligationen under sitt ”Sustainability Awareness Bond” (SAB) ramverk**. Ramverket lanserades 2018 och hade inledningsvis ett fokus på vattenrelaterad infrastruktur. Länsförsäkringar AB och dess dotterbolag investerade i en emission under detta ramverk redan 2019. Hälso- och sjukvårdsprojekt som finansieringskategorier har därefter lagts till ramverket slutet av förra året.

Investeringen görs från de institutionella portföljerna kopplade till Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv, som förvaltas av Kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringar AB. Störst fördelning gjordes till Länsförsäkringar Livs portföljer, totalt 378 miljoner.  

För ytterligare information kontakta:
Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar AB, tel 072-142 8329
Presskontakt, tel 08 – 588 41 850, press@lansforsakringar.se

 

*Pressmeddelande 19/3 ”Länsförsäkringar investerar i social obligation för att stötta drabbade av Covid-19”

**EIBs pressmeddelande “New SEK 3bn 3-year SAB highlights EIB’s action against Covid-19 pandemic”

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden