Länsförsäkringar investerar i social obligation för att stötta drabbade av Covid-19

Länsförsäkringar investerar 300 miljoner kronor i en social obligation utgiven av International Finance Corporation (IFC), en del av Världsbanken.

Kristofer Dreiman Chef ansvarsfulla investeringar

– Syftet med obligationen är att stötta arbetet med att hantera de hälsomässiga och ekonomiska effekterna som följer av det globala virusutbrottet orsakat av coronavirus, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar, Länsförsäkringar AB.

 

IFC gav ut obligationen under sitt sociala obligationsramverk. Därmed är medlen öronmärkta till uttalade sociala projekt så som hälso- och sjukvård, utbildning samt finansiering till småföretag. Obligationen uppgick till 3 miljarder svenska kronor och är ett resultat av Världsbankens åtagande[1] från början av mars att avsätta upp till 12 miljarder USA-dollar för att stötta både länder och privat sektor till följd av virusutbrottet.

 

– Vi vill stötta olika aktörer och länder att vidta åtgärder för att i möjligaste mån minska de tragiska effekterna av Covid-19. Långsiktigt, privat kapital kan komplettera offentligt och bidra till att säkerställa arbetstillfällen samt minska de hälsomässiga och ekonomiska effekterna av virusutbrottet, säger Kristofer Dreiman.

 

Förutom Länsförsäkringar deltog också en handfull andra institutionella investerare i denna sociala obligation.
 

Investeringen görs från de institutionella portföljerna kopplade till Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv, som förvaltas av Kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringar AB. Den är en del av Länsförsäkringars hållbarhetsarbete och bidrar dessutom till mål 3 om god hälsa och välbefinnande, ett av Länsförsäkringars prioriterade globala hållbarhetsmål.
 

För ytterligare information kontakta:

Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar AB, tel 072-142 8329

Presskontakt, tel 08 – 588 41 850, press@lansforsakringar.se

 

 

 

 

[1] “World Bank Group Announces Up to $12 Billion Immediate Support for COVID-19 Country Response” (länk pressmeddelande)

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden