Vilket försäkringsvärde ska jag sätta?

Försäkrinsgvärdet ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet på båten, motorn och tillhörande utrustning. Det är viktigt att du har rätt försäkringsvärde - dels så du får rätt ersättning vid en eventuell skada men också för att du ska betala rätt premie. Tänk på att uppdatera försäkringsvärdet om du renoverar eller investerar i ny utrustning, men även då värdet sjunker vartefter åren går.

Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum ser över båtens marknadsvärde och meddelar oss när det ändras. Annonssidor kan ge en fingervisning om värdet, men tänk på att det ofta finns prutmån på priserna. Du kan också kontakta din lokala båthandlare, de har oftast bra koll på marknaden.
Har du en ovanlig båt kan du kontakta en värderingsman för att få hjälp med värdet.

Hjälpte det här svaret dig? 4 av 13 har fått hjälp av svaret