Ansök om barnförsäkring

1. Välj barnets ålder

2. Se pris

Välj ålder ovan

Försäkringsbelopp Pris/år
- -
Nuvarande prisbasbelopp (pbb) är 45 500 kr

Prisbasbeloppet ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppet är att det ska spegla inflationen i samhället. Beloppet fastställs av regeringen och används vid uträkning av exempelvis pensioner.

3. Intresseanmälan barnförsäkring