Omvårdnadsbidrag

Med vår Barnförsäkring och Gravidförsäkring Plus kan du som vårdnadshavare även få ersättning om du beviljats omvårdnadsbidrag av Försäkringskassan.

Omvårdnadsbidrag

Vad är omvårdnadsbidrag?

Omvårdnadsbidrag är ett bidrag du som vårdnadshavare kan få via Försäkringskassan om du har ett barn med funktionsnedsättning. Om du vill läsa mer om omvårdnadsbidraget och hur det fungerar kan du göra det på Försäkringskassans webbplats.

Kan jag få ersättning om jag beviljats omvårdnadsbidrag?

Ja det kan du. Med vår Barnförsäkring eller Gravidförsäkring Plus kan du som beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan få Månadsersättning vid omvårdnadsbidrag.

Vilken ersättning kan jag få via min Barnförsäkring eller Gravidförsäkring Plus?

Hur stor ersättningen blir påverkas av omvårdnadsbidragets storlek för det försäkrade barnet från Försäkringskassan. Nivåerna är en fjärdedel, halvt, tre fjärdedelar eller helt.

I vår Barnförsäkring betalas Månadsersättning vid omvårdnadsbidrag ut per månad så länge vårdnadshavaren har rätt till omvårdnadsbidrag. Månadsersättning vid omvårdnadsbidrag betalas ut per månad och ett helt bidrag är 106 260 kronor för år 2022.

Med Gravidförsäkring Plus betalas Månadsersättning vid omvårdnadsbidrag också ut per månad och  ett helt bidrag är 48 000 kronor per år. Ersättning kan lämnas i upp till tre år och som längst till och med att barnet fyllt fyra år.

En sjuåring får diabetes som kräver insulinbehandling. För den extra omsorg som barnet behöver beviljas vårdnadshavaren ett halvt (50 procent) omvårdnadsbidrag i två år och därefter ytterligare en fjärdedels (25 procent) i fem år från Försäkringskassan.

Från Barnförsäkringen får vårdnadshavaren ersättning för kostnadsbidrag på 50 procent i två år och sedan 25 procent i fem år.

Total ersättning enligt 2023 års värde

  • Ersättning för ett halvt omvårdnadsbidrag i två år: 115 500 kronor
  • Ersättning för en fjärdedels omvårdnadsbidrag i fem år: 144 375 kronor