Barnförsäkring

Ge ditt barn en bra start i livet

 • Försäkrad dygnet runt vid både sjukdom och olycksfall
 • Gäller tills barnet är 25 år
 • Toppbetyg i "Bäst i test"-jämförelse
Informationen gäller för Länsförsäkringar Stockholm

Om barnförsäkring

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Många tror att hemförsäkringen skyddar barnen om de råkar ut för sjukdomar eller olycksfall. Så är det inte, alla barn behöver en egen försäkring.

Med vår barnförsäkring får barnet ett omfattande skydd som gäller vid både olycksfall och sjukdomar. Dygnet runt, året om. Det är en trygghet för hela familjen.

Ansök om barnförsäkring

Jämför vår barnförsäkring i "bäst i test"

Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå är det viktigt att försäkringen gäller både vid olycksfall och sjukdomar. Vår barnförsäkring får toppbetyg i Konsumenternas jämförelse.

Gå in och jämför här 

Vi har frågat barnen – Vad är en barnförsäkring?


Vad ingår i försäkringen?

Här är ett urval av vad vår barnförsäkring ger dig.

 • Ersättning vid bestående skador – så kallad medicinsk invaliditet
 • Ersättning förlorad arbetsförmåga – så kallad ekonomisk invaliditet
 • Kostnadsbidrag – som komplement till Försäkringskassans vårdbidrag
 • Ersättning vid vissa diagnoser
 • Ärr- och tandskadeersättning
 • Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel
 • Ersättning för kläder och glasögon vid olycksfallsskador
 • Krishjälp
 • Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller dygnet runt, året om. Du kan försäkra ditt barn som inte fyllt18 år.


Exempel på ersättning

Erik sju år kommer akut till sjukhuset, blir inskriven och får stanna i 14 dagar. Erik får diagnosen diabetes och behöver insulinbehandling. Därefter vårdas han hemma i 30 dagar.

Försäkringskassan beslutar att Eriks föräldrar får ett halvt vårdbidrag i två år och därefter en fjärdedels vårdbidrag i ytterligare fem år. Vi bedömer att Eriks diabetes ger en 15 procentig medicinsk invaliditet men att den inte kommer att påverka hans arbetsförmåga i framtiden.

Med vår barnförsäkring får Erik och hans föräldrar totalt cirka 582 060 kronor skattefritt.

 • Akutvårdsersättning – 672 kronor
 • Ersättning för sjukhusvistelse – 7 518 kronor
 • Ersättning för vård i hemmet – 16 110 kronor
 • Halvt kostnadsbidrag i två år – 98 560 kronor
 • En fjärdedels kostnadsbidrag i fem år – 123 200 kronor
 • Medicinsk invaliditetsersättning – 336 000 kronor

Exemplet bygger på att Eriks föräldrar har valt en försäkring som kostar cirka 200 kronor per månad och har ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp. 

Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kronor.

Se till att ha en bra försäkring även efter 25

En bra barnförsäkring har mycket bra villkor och därför ska du behålla den så länge du kan. Vår barnförsäkring gäller ända upp till du fyller 25 år. 

När du sen fyller 25 år kan du fortsätta vara försäkrad hos oss utan någon ny hälsoprövning och då får du en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna.


Viktig information om barnförsäkring

Här hittar du villkor, förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.